Nâng cao hiệu quả phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Kon Tum

0
168

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em gắn với xây dưng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em một cách hiệu quả, gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui.

Quang cảnh buổi Truyền thông

Loading...

Ngày 14/9/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum, Công an thành phố Kon Tum đã cử cán bộ tham gia phối hợp với các đồng chí đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức buổi truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại xã Đăkrơwa và xã Vinh Quang, TP Kon Tum.

Tham gia buổi truyền thông có 25 chị là Chi hội trưởng, Chi hội phó, hội viên phụ nữ trong xã, các chị được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống ma túy; Nhận thức cơ bản về bình đẳng giới, bạo lực gia đình; các hành vi bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ trẻ em; nguyên nhân, hậu quả của bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ trẻ em; Cách nhận biết người gây bạo lực gia đình, nạn nhân của bạo lực gia đình; giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Bình Đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Một số kỹ năng  phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; một số giải pháp của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong việc nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; phòng, chống ma túy, tội phạm…

Sau buổi truyền thông, các chị sẽ là những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở; tư vấn, tuyên truyền cho các chị em phụ nữ, đặc biệt đối với chị em là người dân tộc thiểu số; nâng cao kiến thức về Giới, Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và một số kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Lê Trang

 

Đi tới nguồn bài viết

Facebook Comments
Loading...