Một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10

184

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về những nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tin, tuyên truyền tập trung tuyên truyền các nội dung theo chủ đề tháng 10:

1. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025…

C:UsersAdministratorDesktopi_hi.jpg

Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10. Ảnh sưu tầm

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước; thành quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; giới thiệu biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

4. Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV-2020: 90 năm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), Công tác Dân vận của Đảng (15/10), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 89 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12)…

5. Kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án quan trọng của tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue, bệnh Dịch tả lợn Châu phi…

6. Phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình mới; thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có 4 bệnh lý nền; thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế); khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết