Lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum kế thừa và phát huy truyền thống

0
329

[Tin Kon Tum] –

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cùng các lực lượng Công an tỉnh Kon Tum giữ vững ổn định, tạo môi trường lành mạnh phục vụ kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Công an tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn kinh tế như: Đảm bảo an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước và ngành tài chính tỉnh, đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính – viễn thông, đảm bảo an ninh, an toàn công trình điện, các dự án trọng điểm, công tác đầu tư nước ngoài… Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế góp phần ổn định môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Loading...

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bên cạnh đó, đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển trong bối cảnh các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”; tác động chuyển hóa, lợi dụng các hoạt động kinh tế để chuyển hóa nội nộ, phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng, nhà nước. Trước tình hình đó, đơn vị đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, có biện pháp giải quyết dứt điểm các điểm nóng trên lĩnh vực kinh tế, ổn định tình hình. Chủ động phối hợp các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dời dân, hỗ trợ tái định cư, khiếu nại, khiếu kiện, ô nhiễm môi trường…

Đoàn kiểm tra thực tế tại công trường thi công dự án thủy điện Đăk Lô 2

Thời gian qua đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bảo vệ an toàn cho: Hội nghị “Đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác”, các sự kiện diễn ra trong Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018; triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch bảo vệ lễ động thổ, khởi công các dự án kinh tế trọng điểm được phòng An ninh kinh tế thực hiện cẩn trọng, hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn. Đơn vị đã phối hợp với các ngành, các đơn vị quản lý các công trình kinh tế trọng điểm như: Kho bạc, viễn thông, điện lực, xây dựng, nông nghiệp nông thôn, cao su,… tổ chức tốt các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, an toàn tài sản… góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn được các cấp, các ngành đánh giá cao như: quy chế phối hợp đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh, an toàn tài sản giữa Công an tỉnh với Sở Xây dựng, Sở khoa học và Công nghệ; Công ty Điện lực Kon Tum, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh; Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Kho bạc Nhà nước Kon Tum… đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động phát triển kinh tế.

Phối hợp với Công ty thủy điện Ialy, Công an huyện Đăk Hà tuyên truyền bảo vệ lòng hồ công trình thủy điện Plei Krông

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh kinh tế trước tình hình mới, thời gian tới lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hiệu quả công tác tham mưu bảo vệ an ninh kinh tế, nhất là những lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp đảm bảo bí mật nhà nước, phấn đấu xây dựng lực lượng an ninh kinh tế ngày càng vững mạnh toàn diện. Hướng đến Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2019), kính chúc tất cả các đồng chí đã và đang công tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế sức khỏe, thành công và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lê Hồng Quang

Loading...