Kon Tum: Thanh tra gấp nhiều dự án trên địa bàn

147
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các sở ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh và tham mưu các biện pháp xử lý trước ngày 30/4/2022.

Tại văn bản số 769/UBND-KTTH về việc rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện vừa được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trước ngày 30/4/2022.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với 8 dự án trên địa bàn bao gồm: Đầu tư trồng cây Macadamia tại huyện Kon Plông; Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao (CNC) kết hợp vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái 990KW; 2 dự án nông nghiệp CNC kết hợp điện mặt trời áp mái tại huyện Kon Plông; 3 dự án Khai thác mỏ cát sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng tại các huyện H’Drai, Đắk Tô, Đăk Glei; dự án Cửa hàng xăng dầu Tạo Thành.

Đối với Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai – Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu. Trường hợp không đảm bảo tiến độ đã quy định, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá đối với toàn bộ các dự án chậm tiến độ thực hiện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2022.

Riêng đối với các dự án đã được điều chỉnh hoặc chưa được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, nhưng thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng đề cập tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp được xác định trước 1/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn yêu cầu cả 2 cơ quan là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nếu có để đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

“Các dự án này sẽ không được xem xét hoặc tham mưu UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện lại dự án sau thời điểm 31/12/2022 trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh.

Kon Tum: Thanh tra gấp nhiều dự án trên địa bàn
Công trình xây dựng trái phép ở huyện Kon Plông

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện trong quản lý, sử dụng đất, đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông.

Cơ quan chức năng đã thông tin về một số vấn đề xảy ra tại huyện Kon Plông như: dự án khu đô thị phía bắc trung tâm thị trấn Măng Đen xây dựng trên đất rừng, giao đất xây dựng biệt thự không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn. Măng Đen và một số sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng tại huyện Kon Plông.

UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện trong quản lý, sử dụng đất, đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông, sau khi kiểm tra, rà soát (nếu có) sai phạm, UBND tỉnh sẽ căn cứ vào mức độ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo tạm thời chưa xem xét, chấp thuận chủ trương khảo sát, chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen (Kon Plông), nhằm đảm bảo đúng theo quy hoạch.

Trước đó, ngày 30/9/2019, HĐND huyện Kon Plông ban hành nghị quyết bổ sung danh mục và phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông. Dự án này có quy mô 21,3 ha, với diện tích đất dự kiến sẽ phân lô, bán đấu giá là 3,99 ha, đất xây dựng cơ sở hạ tầng và đất khác 17,31 ha. Tuy nhiên, qua xác minh, kiểm tra thì dự án có 6,01 ha rừng (trong đó rừng tự nhiên 5,75 ha, rừng trồng 0,26 ha).

Kon Tum: Thanh tra gấp nhiều dự án trên địa bàn
Xẻ đất rừng làm khu du lịch tại Măng Đen

Tháng 5/2021, UBND huyện Kon Plông có tờ trình gửi UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chuyển mục đích sử dụng hơn 6,3 ha. Trong đó diện tích đất xin chuyển sang đất ở đô thị là 3,9 ha, diện tích đất làm đường giao thông là 2,3ha… Do có sự khác nhau giữa hiện trạng rừng qua các thời điểm nhưng chưa được làm rõ nên cơ quan chức năng đã trả lại hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện Kon Plông.

Thành Long
https://congthuong.vn/kon-tum-thanh-tra-gap-nhieu-du-an-tren-dia-ban-174786.html