Kon Tum tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

0
105

[Tin Kon Tum] –

https://images.tintaynguyen.com/2019/04/kon-tum-de-nghi-lap-dat-camera-giam-sat-khai-thac-khoang-san.jpg

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

https://images.tintaynguyen.com/2019/04/kon-tum-de-nghi-lap-dat-camera-giam-sat-khai-thac-khoang-san.jpg

Loading...

Một tàu khai thác trái phép cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, khai thác cát sỏi.

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các sở, ban, ngành chức năng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nếu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác.

Thực hiện giám sát (các chủ đầu tư) ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát sỏi phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát sỏi do nhà thầu cung cấp, chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát sỏi có nguồn gốc hợp pháp.

Phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ngăn chặn đấu tranh hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý cát sỏi tại những khu vực giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi trên địa bàn. Tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở trong việc giám sát hoạt động khai thác cát sỏi tại địa phương.

Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát sỏi. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Đôn đốc các đơn vị, địa phương và cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi của cấp chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, mỗi người dân, nhất là người dân lân cận các lòng hồ, sông, suối… cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý khai thác cát, sỏi trái phép, thông báo ngay cho các lực lượng chức năng khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sỏi để kịp thời xử lý.

Thái Ngân

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...