Kon Rẫy: Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và hoạt động vận chuyển khoáng sản

21

baokontum.com.vn

Sau khi Báo Kon Tum online có bài phản ánh về tình trạng xe chở cát có dấu hiệu quá tải chạy ầm ầm trên Tỉnh lộ 677, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND Kon Rẫy đã mời các đơn vị liên quan của tỉnh, huyện cùng đơn vị quản lý đường họp bàn và triển khai các biện pháp xử lý, chấn chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Đây là việc làm thể hiện sự vào cuộc tích cực của chính quyền huyện Kon Rẫy sau khi có phản ánh của Báo Kon Tum.


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/an-toan-giao-thong/kon-ray-tang-cuong-bao-dam-an-toan-giao-thong-va-hoat-dong-van-chuyen-khoang-san-41017.html