Kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại thị trấn Sa Thầy

0
54

16385b2c99cc7c9225dd.jpg

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chính quyền địa phương vừa thực hiện kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND thị trấn Sa Thầy.

16385b2c99cc7c9225dd.jpg

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ đối tượng

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý giáo dục hồ sơ đối tượng chấp hành án treo, đối tượng cải tại không giam giữ…đang thực hiện quản lý, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Loading...
7f17b7a776479319ca56.jpg

Đoàn kiểm sát thông qua kết quả buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra biểu dương Công an thị trấn Sa Thầy đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, các đối tượng thuộc diện quản lý đều được lập hồ sơ quản lý đầy đủ và có báo cáo kết quả hoạt động định kỳ, hàng tháng, quý, 06 tháng theo đúng quy định về quản lý đối với từng loại đối tượng.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng, tại địa bàn thị trấn thời gian qua không có tình trạng đối tượng thuộc diện quản lý tái phạm tội cũng như thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việt Anh – CATT Sa Thầy

Đi tới nguồn bài viết

Loading...