Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các đơn vị trong Công an tỉnh Kon Tum

0
67

Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020, Công an tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Kiểm tra phương tiện chữa cháy ban đầu tại trụ sở Công an huyện Đăk Tô

Nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum trong công tác PCCC; phát hiện những tồn tại, vi phạm về PCCC để kịp thời khắc phục, Công an tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020.

Loading...

Nội dung kiểm tra được thực hiện theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC); Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an (quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC). Trong đó tập trung vào các nội dung như: Công năng sử dụng, khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy tự động, cung cấp nước chữa cháy, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống giao thông, nguồn nước chữa cháy; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; công tác tổ chức PCCC tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ”, “lực lượng tại chỗ”, “phương tiện tại chỗ”, “vật tư và hậu cần tại chỗ”…

Qua công tác Kiểm tra an toàn PCCC tại 06 đơn vị, các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt những quy định đảm bảo an toàn PCCC; điển hình là công tác lập hồ sơ quản lý về PCCC, trang bị phương tiện phương tiện chữa cháy ban đầu, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC của cán bộ, chiến sỹ.… Qua đó, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong công tác PCCC tại đơn vị.

Đình An (Phòng CS PCCC và CNCH)

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...