Khai giảng khóa học “Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019

0
28

Sáng ngày 09/10/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum phối hợp Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) khai giảng khóa học “Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019” tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

C:UsersAdministratorDownloads20191009_083927.jpg

Khai giảng khóa học “Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019” 

Tham gia khóa học là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại tại các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố, UBND-HĐND các xã phường thuộc UBND thành phố, cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, báo điện tử… Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ 09/10-11/10/2019.

Loading...

Nội dung chương trình đào tạo gồm “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại”, “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại” và “Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin”. Các chuyên đề bồi dưỡng ở mỗi nội dung xoay quanh các vấn đề về tình hình quốc tế, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trên thế giới; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quyền con người; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam-thành tựu và thách thức; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại; kỹ năng thực hiện sản phẩm truyền thông đối ngoại trên mạng xã hội; phòng ngừa và giải quyết khủng hoảng truyền thông đối ngoại; kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin; kỹ năng tổ chức đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam…

Qua khóa học, mỗi học viên sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, báo chí, truyền thông, nắm bắt, xử lý thông tin đảm bảo xác thực, kịp thời, có tính phản biện và lan tỏa cao trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và các vấn đề thuộc nội dung liên quan nhiệm vụ chuyên môn nói riêng.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...