Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”

0
42

Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Bộ Công an số 44 Yết Kiêu (Hà Nội) Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Dự và chủ trì Hội thảo có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tham dự Hội thảo có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương… Hội thảo được truyền trực tuyến tại 63 Đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trong cả nước với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu là Ban Giám đốc, lãnh đạo cấp phòng…

C:UsersAdminDownloadstrang TTDT105032380_353172178987575_6757867353853916454_n.jpg

Đại biểu dự Hội thảo khoa học tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Loading...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên – phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới; đồng thời, nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên Công an nhân dân vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm…

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...