Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

0
186


 




Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Loading...

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc khối khoa giáo; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh.

 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành, công tác tuyên giáo đã đạt được những kết quả như: Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động đảm bảo định hướng chính trị tư tưởng; chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử truyền thống của đảng bộ; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Kon Tum đến với bạn bè trong nước và thế giới…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại: Công tác tuyên truyền, cổ động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; việc nắm bắt dư luận xã hộị, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân có lúc chưa kịp thời; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ chậm…

 

Tại Hội nghị, Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đối với công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, các ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có hiệu quả; xây dựng phương pháp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…; chỉ đạo, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm…

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp



Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...