Giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
19

Tạo việc làm giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng là công tác quan trọng được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng; qua đó giúp mỗi phạm nhân thay đổi suy nghĩ, lối sống, ý thức tích cực hơn, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. 

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 15/8/2019, các đại biểu đã đặt vấn đề việc Bộ Công an đã đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Để trả lời vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ căn cứ pháp lý, nội dung và mục đích của việc đưa phạm nhân đi làm việc cho các doanh nghiệp.

C:UsersAdministratorDesktoptải xuống.jpg

Tạo việc làm cho phạm nhân giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án

Loading...

Về căn cứ pháp lý, Bộ trưởng khẳng định là đã vận dụng các quy định của pháp luật. Cụ thể, Chỉ thị số 53-CT/TW, ngày 21-3-2000 của Bộ Chính trị về một số công việc cấp bách của cơ quan tư pháp; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Tại các văn bản này đều có quy định liên quan đến chủ trương thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, giúp đỡ những phạm nhân được tha tù, nhằm tiếp tục giáo dục họ trở thành người lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội. Đây là những chủ trương rất đúng đắn, có thể thực hiện, Bộ Công an xin đề nghị thí điểm việc này trước khi luật quy định. Trong quá trình thực hiện vẫn chấp hành đúng quy định pháp luật, kể cả việc thực hiện giam giữ, thi hành án phạt tù.

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự, Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự đều có các nội dung liên quan về những người đã chấp hành án phạt tù, tạo điều kiện làm ăn lương thiện, tái hoà nhập cộng đồng (Điều 45, Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định: “1. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nội dung chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng bao gồm: a) Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; b) Định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm; c) Hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam; 3. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp sau đây: a) Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; b) Dạy nghề, giải quyết việc làm; c) Trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý; d) Các biện pháp hỗ trợ khác).

Ngoài ra, tại Nghị định số 80/NQ-TTg, ngày 06-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định các biện pháp tái hoà nhập cộng đồng đối với những người chấp hành án phạt tù, trong đó Điều 8 có quy định về định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, cụ thể:

“1. Trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả, năng lực nghề nghiệp của từng phạm nhân để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề, định hướng tìm kiếm việc làm cho họ sau khi chấp hành xong án phạt tù;

2. Căn cứ vào khả năng của phạm nhân, thị trường lao động và điều kiện cụ thể, các trại giam, trại tạm giam tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề và tổ chức dạy những nghề phổ thông, đơn giản cho người chưa có nghề; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức dạy nghề, bồi dưỡng nghề cho phạm nhân trước khi họ chấp hành xong án phạt tù;

3. Phạm nhân là người chưa thành niên được ưu tiên bố trí học nghề, nâng cao tay nghề để có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng;

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề, nâng cao tay nghề cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm việc làm cho họ”.

Về mục đích, việc đưa các phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để họ có nghề nghiệp, phục vụ khi ra khỏi trại giam có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng. Qua triển khai thực hiện thí điểm vừa qua cho thấy công tác này đạt hiệu quả tích cực. Mặt khác, Bộ Công an cũng hướng đến đến mục tiêu xa hơn là xã hội hoá trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân.

Như vậy, việc Bộ Công an triển khai thực hiện thí điểm đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc tại các doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp mục đích nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta trong việc hướng dẫn, tạo việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, thay đổi tâm lý, suy nghĩ tích cực hơn sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, một số trang web phản động đã xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu cho rằng “Bộ Công an bóc lột sức lao động của phạm nhân, đem tù nhân ra làm giàu, bán sức lao động của những công dân đang bị cầm tù bởi chế độ. Chế độ CSVN đang tiến nhanh, tiến mạnh lên chế độ độc tài nô lệ”… là hoàn toàn đi ngược với quan điểm, chính sách ưu việt của Nhà nước ta đối với các phạm nhân đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật theo dẫn chứng nêu trên. Việc Bộ Công an chủ động thực hiện thí điểm mô hình này (trước khi luật định cụ thể) trên cơ sở các quy định của luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân; tạo điều kiện, tiền đề giáo dục, thay đổi nhận thức, tâm lý phạm nhân về cuộc sống tích cực, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, giảm tình trạng tái phạm tội.

Chính vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận trong tiếp cận các nguồn thông tin, không để bị tác động, ảnh hưởng đến nhận thức, sự hiểu biết quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này bởi những luận điệu xuyên tạc, thù địch, phiến diện, sai sự thật./.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...