Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật An ninh mạng trong Công an tỉnh – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
85

Ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự án Luật An ninh mạng đã được thông qua quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01-01-2019 với 7 chương, 43 điều. Có thể nói, sự ra đời của Luật An ninh mạng là bước đột phá trong lịch sử lập pháp của Việt Nam, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân trên không gian tưởng chừng như rất rộng lớn và khó kiểm soát.

C:UsersAdminDesktopimages.jpg

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật An ninh mạng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng

Loading...

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 16/4/2019 Công an tỉnh ban hành Kế hoạch thi hành Luật An ninh mạng trong Công an tỉnh với chức năng, nhiệm vụ phân công cụ thể cho từng đơn vị; trong đó việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được quan tâm triển khai ở từng đơn vị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sỹ về nội dung, phạm vi điều chỉnh và chức năng điều chỉnh của luật để có cơ sở áp dụng hiệu quả. Ngoài ra, công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan Luật An ninh mạng và tập huấn chuyên sâu Luật An ninh mạng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nội dung Luật đến với đông đảo cán bộ, đảng viên các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Ngoài ra, để tạo không khí sôi nổi trong toàn Công an tỉnh nắm vững và thực hiện tốt Luật An ninh mạng, ngày 14/6/2019, Công an tỉnh phát động “Cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng” với sự tham gia của tất cả các cán bộ, chiến sỹ trong toàn Công an tỉnh theo hai hình thức tập thể và cá nhân. Cuộc thi tổ chức thành 02 vòng: Vòng sơ khảo (tại Công an tỉnh, hoàn thành trước 30/11/2019) và Vòng chung khảo (tại Bộ Công an với 03 bài thi xuất sắc nhất vòng sơ khảo được chọn gửi về Bộ Công an để dự thi). Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới.

Việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật An ninh mạng trong Công an tỉnh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, đấu tranh phòng chống các hành vi xâm phạm an toàn, an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung luật, có đủ kiến thức cần thiết và nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch xuyên tạc tính chất ưu việt của luật An ninh mạng, vu cáo ta vi phạm quyền con người trong sử dụng Internet hiện nay./.

Khánh Vi

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...