Đẩy mạnh tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ mầm non, học sinh

32

www.nguoiduatin.vn

Theo liên Bộ Y tế – Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), vắc-xin Covid-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Việt Nam bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ tháng 3/2021 cho các nhóm đối tượng ưu tiên từ 18 tuổi trở lên và đã mở rộng dần nhóm đối tượng tiêm chủng. Trong đó, từ tháng 10/2021 bắt đầu tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, từ tháng 4/2022 tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ tháng 6/2022 tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Đến hết ngày 2/11/2022, tỉ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 100%, 100% và 63,8%; tỉ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 88,9% và 62,1%.

Tỉ lệ tiêm chủng các mũi vắc-xin ở trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi của Việt Nam thuộc nhóm cao so với nhiều quốc gia trên thế giới.

Tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 (Ảnh: Hữu Thắng).

Như vậy, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc tiêm chủng mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và cần tiếp tục nâng cao tỉ lệ tiêm chủng mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT đã có sự phối hợp và chỉ đạo sát sao trong công tác truyền thông và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid- 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đưa công tác phối hợp tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 vào nhiệm vụ năm học 2022- 20232; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em, học sinh.

Để tăng cường triển khai tiêm chủng các mũi vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đạt tỉ lệ cao theo mục tiêu để ra, đặc biệt là đối với mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng và ban hành kế hoạch tăng cường triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, tối thiểu 80% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3; Tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đổi tượng chỉ định được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19.

Với nhóm trẻ mầm non, hai Bộ sẽ định kỳ ít nhất một lần/tuần thông tin cập nhật về tiến độ tiêm chủng, thông tin về các tỉnh thành tiêm chậm để chỉ đạo liên ngành.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 20/11, tỉ lệ tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 ở nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi ở nước ta đạt 65,5%. Các địa phương có tỉ lệ tiêm thấp, gồm: Bình Thuận (42,7%), Đồng Nai (42,3%), Phú Yên (39,9%), Đà Nẵng (38,9%), TPHCM (36,1%). Một số địa phương có tỉ lệ cao, gồm: Bắc Giang (98,7%), Lâm Đồng (93,5%), Quảng Ninh (90,6%), Kon Tum (90,6%).

Đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉ lệ trẻ tiêm mũi 1 đạt 90,1%, mũi 2 đạt 64,9%. Các địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 2 thấp, gồm: Quảng Bình (46,7%), Đồng Nai (44,7%), Tp.HCM (36,8%), Quảng Nam (34,1%), Đà Nẵng (31,9%).


Nguồn bài viết:
https://www.nguoiduatin.vn/day-manh-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-mam-non-hoc-sinh-a581574.html