Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Để góp phần Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thầnh công tốt đẹp, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm cao của người dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về Đại hội với những nội dung trọng tâm sau:

C:UsersAdminDesktopdai-hoi-xiii-1.jpg

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh minh họa

Trước thời điểm diễn ra Đại hội, tuyên truyền, thông tin về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, cập nhật kịp thời. Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự và các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Sau khi bế mạc Đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; tuyên truyền về kết quả Đại hội và tổ chức quán triệt, học tập, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/01/2020 và Công văn số 29/UBND-KGVX ngày 06/01/2021; ngày 21/01/2021, đồng chí Y Ngọc  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục thông tin tuyên truyền về nội dung trên.

Về hình thức tuyên truyền, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh như Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị thường xuyên đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh tại xã, phường, khu dân cư.

Các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội; thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm pa nô, băng rôn tại trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, thành phố; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và câu khẩu hiệu tại các trụ sở làm việc; treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, câu khẩu hiệu trên các cổng chào tổ dân phố, khu dân cư và tổ chức cho các tầng lớp nhân dân treo cờ Tổ quốc trước nhà.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết