Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới

0
220

 
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước và UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và các Ban quản lý đầu tư xây dựng của các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Sa Thầy và Kon Rẫy.

Loading...

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2018, dự kiến số xã đạt vệ sinh toàn xã từ 8-14 xã; các hoạt động cốt lõi về truyền thông, tăng cường năng lực, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 hoạt động, Y tế 6 hoạt động, Giáo dục và Đào tạo 3 hoạt động; số hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh là 300 hộ; công trình cấp nước, vệ sinh trạm y tế hiện có 07 công trình đang thực hiện, 16 công trình đang chuẩn bị đầu tư; công trình cấp nước và vệ sinh trường học đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư xây mới, sửa chữa 32 công trình; số đấu nối cấp nước khoảng 2.700 đấu nối…

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác phân khai nguồn vốn, hướng dẫn thủ tục rút vốn chậm; nguồn vốn được bố trí muộn, Chương trình thực hiện theo phương thức mới (phải có kết quả, khối lượng được Kiểm toán Nhà nước xác nhận theo quy định mới được giải ngân) trong khi tỉnh không bố trí vốn ứng trước để thực hiện Chương trình; công tác khảo sát, đánh giá và lựa chọn công trình của các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình thôn chưa kỹ phải điều chỉnh danh mục và tổng mức đầu tư… đã làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp phát biểu tại buổi làm việc


 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đạo tạo và các đơn vị tham gia thực hiện Tiểu hợp phần 1 tổng hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm và giai đoạn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình tổ chức rà soát, điều chỉnh các mục tiêu Chương trình theo đề nghị của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 1029/TCTL-NN ngày 30/7/2018; tổng hơp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và các đơn vị tham gia Chương trình tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về việc giao nhiệm vụ triển khai và Thông báo số 1419/TB-UBND ngày 20/9/2016 của Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020. Tuân thủ thực hiện các hoạt động theo quy định tại Văn kiện và Sổ tay hướng dẫn về các kế hoạch hành động của Chương trình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo hệ thống mẫu biểu đã được hướng dẫn, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian./.                      

 

Tin, ảnh: Văn H

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...