Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET

0
57

Nhằm mục đích góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch… Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22/8/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).

C:UsersAdministratorDesktoptải xuống.jpg

– Đối tượng dự thi: Những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET.

– Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26-8 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30-12.

Loading...

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên trong mỗi tuần chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất, với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi.

Kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đăng ký tham gia cuộc thi./.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...