Cụm thi đua số 7 tổng kết công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2018

0
79

[Tin Kon Tum] –

Sáng ngày 10/4/2019 tại tỉnh Đăk Nông, Cụm thi đua số 7 (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng) thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn về hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Loading...

Theo đó, trong năm 2018 Cụm thi đua số 7 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 528 hoạt động tuyên truyền. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình được quan tâm với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, tuổi trẻ phòng, chống tội phạm, Đội thanh niên xung kích an ninh, Đội thanh niên thắp sáng niềm tin…; toàn cụm đã đăng ký giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa được 747 thanh thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy được chú trọng, trong năm toàn cụm đã đấu tranh, bắt giữ tổng cộng 696 vụ – 1.059 đối tượng, trong đó, có 545 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên phạm tội về ma túy. Lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 700 trường hợp, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm điều trị cai nghiện ma túy 884 trường hợp…

Với những kết quả đạt được nêu trên, trong năm 2019 Cụm thi đua số 7 tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch liên ngành của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, trách nhiệm của thanh, thiếu niên phòng, chống ma túy; chủ động phối hợp cảm hóa, giúp đỡ giáo dục thanh, thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; phối hợp trao đổi thông tin nhằm phát hiện kịp thời, triệt phá các đường dây phạm tội về ma túy hoạt động liên tỉnh; nâng cao tỷ lệ, điều tra, khám phá các vi phạm về ma túy trong thanh thiếu niên.

Bùi Tú

Có thể quan tâm