Công an tỉnh Kon Tum kiểm tra chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự Công an huyện Đăk Tô

0
174

C:UsersNhatDesktop37744621_1075851789231617_7012316589336821760_n.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-C41-C64 ngày 18/01/2018 của Tổng cục Cảnh sát về kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự (XDPT và PTX về ANTT). Ngày 24/07/2018, Công an tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra chất lượng đối với đội XDPT và PTX về ANTT Công an huyện Đăk Tô.

C:UsersNhatDesktop37744621_1075851789231617_7012316589336821760_n.jpg

Ban kiểm tra đang quán triệt các nội dung kiểm tra đến đội XDPT và PTX về ANTT

Loading...

Cụ thể đoàn đã kiểm tra nhận thức của Công an XDPT và PTX về ANTT về giải quyết vụ việc về ANTT; công tác nghiệp vụ cơ bản CAND và công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hồ sơ lưu trữ về hoạt động của Công an XDPT và PTX về ANTT tại địa bàn dân cư để tổng hợp đánh giá nhận xét một cách chính xác chất lượng hoạt động của lực lượng Công an XDPT và PTX về ANTT tự tại cơ sở.

Đây là dịp để đánh giá chung thực trạng cán bộ, chiến sỹ Công an XDPT và PTX về ANTT. Từ đó nêu ra những ưu điểm, tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác của Công an xã, thị trấn, Công an XDPT và PTX về ANTT. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất đào tạo, tập huấn, sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Quang Nhật

 

 

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm