Công an tỉnh Kon Tum Hội ý nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 02 dự án và Đề án 06/CP

15

congankontum.gov.vn

Ngày 22/6/2022, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội ý nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (viết tắt là 02 dự án) và Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (viết tắt là Đề án 06).

Quang cảnh Hội nghị tạo điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hậu cần, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vàchỉ huy, cán bộ theo dõi chuyên đề 02 dự án và Đề án 06.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến Công an 10 huyện, thành phố

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với đại diện Công an các huyện, thành phố và 102 Trưởng Công an xã, phường, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu nhận Căn cước công dân, triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện 02 Dự án và Đề án 06 luôn được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 02 Dự án Công an tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Qua đó, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND về tầm quan trọng, tính cấp bách của việc duy trì làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, cũng như thực hiện mục tiêu cấp căn cước công dân toàn bộ công dân trong diện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: tiếp nhận 115 hồ sơ cư trú trên Cổng dịch vụ công từ ngày 08/5/2022 đến ngày 08/6/2022; cập nhật số CMND 9 số của công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thu nhận 365.119 hồ sơ cấp CCCD; đã phát 335.079 thẻ CCCD cho người dân sử dụng…

Quang cảnh tại điểm cầu Công an huyện Đăk Tô

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành phát biểu tham luận như: đánh giá kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an (theo Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch cụ công Bộ Công an năm 2022) phục vụ Đề án 06/CP và những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất trên địa bàn Thành phố Kon Tum; công tác phối hợp giữa cơ quan Tư pháp, Công an Thị trấn Đăk Hà trong thu thập, cập nhật, chính sửa thông tin dân cư và những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất; Công an huyện Đăk Glei đánh giá kết quả tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và huy động lực lượng để tổ chức cấp CCCD đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Lê Xuân Thủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an các huyện, thành phố và các đồng chí Trưởng Công an cấp xã nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án 06; các giải pháp “làm sạch” dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác thu nhận CCCD, tập trung thực hiện những công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng Công an nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Đề án 06 và 02 dự án. Thực tế cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương có sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt thì các chủ trương, chính sách sẽ được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Tôi đề nghị đồng chí Trưởng Công an huyện, thành phố có văn bản đề nghị cấp ủy, chính quyền không giao lực lượng Công an cơ sở những việc không cần thiết tại địa phương để tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và 02 dự án đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tiến hành công tác tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06; trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu nhận hồ sơ CCCD và cấp Định danh điện tử để nắm vững các nội dung yêu cầu, đồng thời triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, đảm bảo theo yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra.

3.Thực hiện thường xuyên, liên tục việc thu thập, cập nhật thông tin công dân vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh, phục vụ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo sự chính xác của thông tin dữ liệu dân cư, bên cạnh đó hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao cho Công an tỉnh trong việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân trên địa bàn tỉnh.

4. Rà soát, kiểm tra tiến độ việc triển khai thực hiện hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an (theo Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ công an năm 2022); Rà soát lại nguồn nhân lực thực hiện tại các cấp (tỉnh, huyện, xã) về trình độ, năng lực; hạ tầng, thiết bị… Từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Dịch vụ công thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

5. Tăng cường hơn nữa công tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, Định danh điện tử trong việc giao dịch, thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính đến mọi người dân. Tranh thủ uy tín, vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động người dân trong việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD và Định danh điện tử.

6. Tiếp tục làm tốt công tác rà soát, đối chiếu số hộ khẩu, nhân khẩu thực tế với số hộ, nhân khẩu đã thu thập, lưu trữ trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thống nhất, chính xác số lượng thực hộ, nhân khẩu hiện có trên địa bàn. Vấn đề này phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng chí Trưởng Công an xã, phường, thị trấn phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho Cảnh sát khu vực.

7. Qua theo dõi, thời gian qua công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn của Cảnh sát khu vực, Công an viên còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở địa bàn các xã, yêu cầu Trưởng Công an xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu cụ thể về công tác này cho từng cán bộ phụ trách địa bàn.

Kiều Trinh

 


Nguồn bài viết:
https://congankontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-ca-tinh/cong-an-tinh-kon-tum-hoi-y-nghiep-vu-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-thuc-hien-02-du-an-va-de-an-06-cp.html