Công an Kon Tum tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

0
46

Nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do cho dân tộc; đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về truyền thống cách mạng, về tinh thần biết ơn vô hạn đối với những người có công với cách mạng, Công an tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) với những nội dung trọng tâm:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử và ý nghĩa to lớn của Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, về sự hi sinh, cống hiến kiên cường, anh hùng, bất khuất của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thường xuyên phổ biến các văn bản, nghị quyết, nghị định của Chính phủ về chế độ đối với người có công với cách mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

C:UsersAdministratorDesktoptải xuống.jpg

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

Loading...

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao to lớn của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước để từ đó có những hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thương binh và thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trong Công an tỉnh. Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà chu đáo, tận tình đối với các đối tượng chính sách, thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng khi ốm đau và các ngày lễ lớn trong năm.

3. Tổ chức dân hương, Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Kon Tum và khu Di tích lịch sử Ngục Kon Tum ngày 27/7/2019.

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong lực lượng Công an tỉnh, cơ sở cách mạng nguyên là Lãnh đạo Công an tỉnh hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...