Công an huyện Kon Rẫy làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0
80

Thời gian qua, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo ANTT vùng dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Hiện nay, toàn huyện Kon Rẫy có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Xê Đăng, Bahna, H’re, Kinh và một số ít dân tộc phía bắc; có 8.021 khẩu theo tôn giáo. Tín đồ là người dân tộc thiểu số (DTTS) là 7.148 khẩu; trong đó đạo Công giáo 7.615 khẩu, tín đồ là người dân tộc 7.013 khẩu; Phật giáo 208 khẩu; Tin lành 198 khẩu, tín đồ là người dân tộc 135 khẩu. Qua công tác nắm tình hình của lực lượng chức năng cho thấy, đồng bào DTTS sống trên địa bàn huyện đều gắn bó, đoàn kết với cộng đồng; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Đăk Tờ Re đang vận động bà con thực hiện tốt ANTT tại xã Đăk Tờ Re.

Loading...

Do đặc thù là huyện miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, bất cập… dẫn đến tình trạng người dân vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến; mâu thuẫn, tranh chấp, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra; tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để… tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về ANTT.

Trước tình hình đó, Công an huyện Kon Rẫy xác định công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung và đảm bảo ANTT trong vùng đồng bào DTTS nói riêng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và lâu dài. Lực lượng Công an huyện chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt các nội dung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện chú trọng công tác dân vận, tổ chức các tổ, đội công tác, cán bộ phụ trách khu vực tăng cường về cơ sở, để bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân. Một mặt nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng tiêu cực trong dân tộc, tôn giáo, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an huyện luôn tăng cường công tác tiếp xúc, tranh thủ, vận động cá biệt để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS ở địa phương, qua đó tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại cơ sở.

Trong quá trình giải quyết các vụ việc tại thôn, làng, đã có sự tham gia của một số quần chúng là những người có uy tín đã góp phần hết sức quan trọng trong việc giải quyết triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở, tham mưu cho các cơ quan chức năng trong việc ổn định tình hình trong vùng dân tộc, tôn giáo.

Phát động Phong trào tại thôn 5- xã Đăk Tờ Re.

Điển hình như: ở các thôn 4, 5, 8 xã Đăk Tờ Re thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng trong làng, cũng như việc tới từng hộ gia đình tin theo tà đạo Hà Mòn tuyên truyền, giải thích cho bà con trong làng hiểu được sự kiện “Đức mẹ hiện hình” là không có thật từng bước giúp đỡ bà con lầm đường, lạc lối trở lại sinh hoạt cộng đồng cùng với bà con trong làng và cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở đứng ra vận động bà con trong làng từ bỏ việc tin theo tà đạo Hà Mòn.

Trong năm qua, với sự đóng góp của quần chúng nhân dân các DTTS đã có nhiều khu dân cư không có tội phạm; quần chúng Nhân dân cung cấp nhiều thông tin tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng; hầu hết các khu dân cư, thôn, làng trên địa bàn huyện ký cam kết về phòng chống tội phạm; phối hợp với các tổ hòa giải ở địa bàn hòa giải thành công 02 vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai… Với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân các DTTS, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đã và đang được giữ vững, ổn định; không để xảy ra những vấn đề phức tạp, nghiêm trọng. Từ đó, góp phần giúp Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với công tác giáo dục cảm hóa các đối tượng, thông qua đội ngũ Già làng lực lượng Công an huyện đã tuyên truyền giáo dục số thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, số đã vi phạm pháp luật và số cải tạo tại địa phương trở thành những công dân có ích cho cộng đồng và xã hội.

Đồng chí Trưởng Công an huyện Kon Rẫy cho biết: Đảm bảo ANTT vùng đồng bào DTTS trong thời gian tới, được Công an huyện đặc biệt chú trọng. Công tác vận động quần chúng phải bám sát chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị định 06/2012 của chính phủ về công tác vận động quần chúng và Chỉ thị 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong lực lượng CAND. Không ngừng nghiên cứu để đa dạng về nội dung và hình thức vận động, phù hợp với địa bàn, tình hình thực tiễn và mang tính thời sự, truyền tải kịp thời đến nhân dân những vấn đề thiết thực để dân biết, dân tự giác tham gia đảm bảo ANTT. Thường xuyên, sâu sát đến từng hộ, từng người. Tích cực vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Công tác vận động quần chúng cần bắt đầu từ những điều thiết thực nhất đối với từng người, từng hộ, từng cụm dân cư, từng cơ quan, tổ chức; đó là bảo vệ quyền lợi của chính từng cá nhân, tổ chức, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá- tinh thần của Nhân dân./.

Ngọc Học

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...