Công an huyện Ia H’Drai phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

0
87

[Tin Kon Tum] –

Thực hiện trương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Công an tỉnh Kon Tum. Công an huyện Ia H’Drai đã chủ đông xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 21 thôn thuộc 03 xã trên địa bàn huyện.

Đợt tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quần chúng nhân dân, người lao động, công nhân, học sinh thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai.

Đội ngũ tuyên truyền viên đã truyền đạt đến người dân những nội dung liên quan đến: Hoạt động tuyên truyền trái pháp luật trên trang mạng xã hội; biện pháp phòng, chống phản động móc nối, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia chống đối Đảng, Nhà nước; Tác hại của ma túy và trách nhiệm của người dân trong phòng chống ma túy; Tuyên truyền người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; công tác quản lý cư trú công dân trong khu vực biên giới theo quy định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Loading...

Sau khi nghe tổ công tác của Công an huyện Ia H’Drai tuyên truyền, đại diện ban quản lý các thôn đã thực hiện kí bản cam kết thực hiện tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT khu dân cư.

Một số hình ảnh về buổi tuyên truyền:

Nguyễn Trung

Có thể quan tâm