Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 09-13/7/2018

0
179

Loading...
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 09-13/7/2018(kontum.gov.vn): Tiếp tục tăng cường công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018); Xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; Triển khai việc lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 09 đến 13/7/2018.

 

Ảnh minh họa

1. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Triển khai kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo công dân trong thời gian qua. Trong đó, chú ý thực hiện tốt các nội dung: (1) Nêu cao vai trò, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên tại trụ sở, điểm tiếp công dân; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành có liên quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết tốt khiếu kiện của công dân, nhất là các khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các công trình, dự án; (2) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện chính sách đối với người có công, chế độ bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải các thủ tục hành chính; kịp thời công khai minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật… nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo; (3) Chú trọng chất lượng công tác tuyển chọn, rà soát, bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư đảm bảo đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu kiện của công dân; bố trí kinh phí để thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng người được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết đơn thư và mua sắm trang phục cho cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo đúng quy định; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (5) Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lối kéo, xúi dục người dân khiếu kiện trái quy định của pháp luật; (6) Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại xử lý đơn và thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại ngành, đơn vị, địa phương mình; nắm chắc tình hình và diễn biến khiếu kiện của người dân trên địa bàn, tập trung giải quyết ngay tại cơ sở, ngay khi vụ việc mới phát sinh, không để đơn thư của công dân kéo dài, chậm giải quyết hoặc vi phạm về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết.

2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam, đặc biệt là hướng đến cộng đồng dân cư cả ở khu vực nông thôn và thành thị để người dân nhận thức rõ mục đích tích cực của Cuộc vận động; (2) Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể liên quan để tăng tính hiệu quả, tính đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm đưa nội dung, mục đích ý nghĩa của Cuộc vận động đến với các tầng lớp nhân dân; (3) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sản xuất nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; (4) Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mc của doanh nghiệp; (5) Đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ngành công thương ở những nơi chưa có chợ, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; (6) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại nhất là ở các địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa.  

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018): Để triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; qua đó, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, nhà nước và Nhân dân đối với những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), với các hoạt động chính, như: (1) Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người có công; (2) Thực hiện chăm sóc người có công, chăm sóc và chỉnh trang các công trình ghi ơn, thờ cúng, liệt sĩ; (3) Thăm và tặng quà người có công; (4) Tổ chức Lễ viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia trên địa bàn tỉnh; (5) Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; (6) Tổ chức Lễ Khánh thành công trình mộ chung của 34 liệt sĩ Trung đoàn 209 tại Đền tưởng niệm Chư Tan Kra; (7) Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động hiệu quả, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm của địa phương và của tỉnh; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các hoạt động.

4. Xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh: Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan, hàng năm kiểm tra, rà soát và tổng hợp số lượng phương tiện giao thông vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để xử lý theo đúng quy định hiện hành (trong đó, xác định số lượng phương tiện đủ điều kiện để trả lại cho chủ phương tiện và số lượng phương tiện tịch thu, bán đấu giá sung vào ngân sách nhà nước khi quá thời hạn tạm giữ, tiêu hủy); phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thẩm định giá trị phương tiện và tổ chức bán đấu giá phương tiện vi phạm bổ sung ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành. Giao Sở Tư pháp kiểm tra, tổng hợp kết quả xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh… 

5. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân: Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở ngành liên quan tuyên truyền, vận động và chú trọng phát triển các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị; xây dựng trên địa bàn tỉnh các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cánh đồng lớn, sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả; rà soát, đánh giá kết quả xây dựng hợp tác xã, thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo cơ chế, chính sách hiện hành để thúc đẩy tổ hợp tác phát triển. Tổ chức công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, thủ tục thuê và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê và cho thuê theo kỳ hạn, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án. Rà soát, tham mưu kịp thời giá dịch vụ và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động dịch vụ môi trường trên địa bàn; ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện bảo vệ môi trường khu vực nông thôn… 


6. Triển khai việc lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách theo quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến cơ chế tài chính, chính sách theo quy định của Trung ương; tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín được phân công quản lý; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín với các hình thức đa dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời theo qui định… 


Theo chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện việc lập danh sách, phân công thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vài trò người có uy tín ở địa phương; giao cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện là cơ quan Thường trực, giúp UBND cấp huyện chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời….  


7. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng: Triển khai thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 16-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chủ động liên hệ với các bộ, ngành chủ quản để tổ chức thực hiện các Chương trình, dự án có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chủ động huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các hoạt động có liên quan của Chương trình khác trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra; giao nhiệm vụ cho cơ quan/cán bộ đầu mối ở địa phương thực hiện Chương trình./.


Thái Ninh

Số lượt người xem:
683


Bản in
Quay lạiXem tiếp

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...