Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế – Lịch sử và vấn đề – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
20

http://csnd.vn/Uploads/2019/8/32/V%C5%A9%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ninh.jpg

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường và gian khổ nhằm lật đổ ách thống trị thực dân, giành lại độc lập cho đất nước, tự do cho đồng bào.

Để làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc suốt chặng đường hơn 74 năm xây dựng và phát triển (1945 – 2019), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế – Lịch sử và vấn đề”.

Nội dung cuốn sách được kết cấu 04 phần, cụ thể:

Loading...

Phần thứ nhất: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945 – 1954). Nội dung phần này đề cập đến các vấn đề: Tuyên ngôn độc lập – từ quyền tự nhiên của con người đến quyền độc lập, tự do của dân tộc; Mưu đồ tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp (1940 – 1946); Quan hệ Việt – Pháp: Hành trình tìm kiếm hòa bình đi qua chiến tranh (1945 – 1954); Kịch bản của Pháp: Bảo Đại và thỏa ước Elysee năm 1949; Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu thập nhiên 1950; Hội nghị  Geneva về Đông Dương năm 1954 – đọc lại bản Tuyên bố cuối cùng.

Phần thứ hai: Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Nội dung phần này bao gồm các vấn đề: Chiến tranh Việt Nam trong cục diện tam giác Mỹ – Trung – Xô (1954 – 1975); Hòa đàm Paris – cơ hội và thách thức trên bàn cờ quốc tế (1968-1973); Hiệp định Paris năm 1973 – đỉnh cao thắng lợi ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến; Quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong giai đoạn cuối của cuộc hòa đàm Paris; Vì sao chính quyền Sài Gòn sụp đổ năm 1975.

Phần thứ ba: Công cuộc xây dựng đất nước, bảo về biên giới và hội nhập quốc tế (từ 1975 đến nay). Nội dung phần này gồm: Việt Nam trong mối quan hệ tam giác Trung – Mỹ – Xô (1975 – 1991); Thử tìm nguồn cội của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; ASEAN và sự gia nhập của Việt Nam (1967-1995); ASEAN – từ hiệp hội đến cộng đồng; Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: 220 năm và 20 năm.

Phần thứ tư: Bảy mươi năm đấu tranh vì độc lập, tự do và hội nhập, phát triển.

Với những nội dung sâu sắc, được tác giả dày công nghiên cứu; cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ việc học tập, nghiên cứu thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Lịch sử, Khoa học chính trị… và các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Trang TTĐT Công an tỉnh trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc!

 

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...