Các xe tải, xe khách không có điểm giao nhận hàng và đón trả khách trong nội thành sẽ không được đi vào nội thành

265

baokontum.com.vn

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý đường bộ III) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum tiến hành xác định vị trí và lặp đặt các biển báo trên đường Hồ Chí Minh (gần nút giao tuyến tránh thành phố Kon Tum) để hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông biết, chấp hành đúng quy định về phân luồng tuyến giao thông của Sở Giao thông Vận tải.


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/an-toan-giao-thong/cac-xe-tai-xe-khach-khong-co-diem-giao-nhan-hang-va-don-tra-khach-trong-noi-thanh-se-khong-duoc-di-vao-noi-thanh-35067.html