Xã Tân Cảnh: Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

200

Về đích nông thôn mới từ năm 2015, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) không ngừng nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tân Cảnh gặp không ít trở ngại, đặc biệt ở các tiêu chí giao thông, y tế, trường học, thu nhập và giảm hộ nghèo.

Nhưng bằng nhiều cách làm phù hợp, linh hoạt trong việc tuyên truyền, vận động ý thức tự giác tham gia của người dân, huy động mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới với quyết tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế- xã hội của địa phương, Đảng bộ và chính quyền xã Tân Cảnh lãnh đạo các tầng lớp nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Xã Tân Cảnh: Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới
Mô hình ao vườn cây ăn trái được chuyển đổi từ vườn tạp tại thôn 1. Ảnh: H.T

Sau khi cán đích nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Tân Cảnh tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Hiện tại, theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh quy định mới về đạt chuẩn của các tiêu chí xây dựng nông mới giai đoạn 2017 – 2020, xã Tân Cảnh còn 1 chỉ tiêu số 15.1 chưa đạt (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế). Theo quy định mới, tỷ lệ này phải ≥ 85%, trong khi xã chỉ mới đạt 71,53%.

Ông Mai Huy Hưng- Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã Tân Cảnh xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp hàng đầu để nâng cao nhận thức của người dân trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua đó, chính quyền địa phương phân chia các đối tượng mua bảo hiểm thành 3 nhóm theo thứ tự ưu tiên để tuyên truyền, vận động; thực hiện phân công, chia tổ để vận động nhằm đảm bảo hiệu quả. Việc tuyên truyền và hỗ trợ thực hiện bằng nhiều hình thức từ tập trung đến riêng lẻ từng cá nhân, hộ gia đình. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào DTTS, những hộ gia đình khó khăn đột xuất. Phấn đấu hàng tháng mỗi tổ vận động được 5 trường hợp trở lên nhằm đưa xã sớm đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo quy định mới.

Xã Tân Cảnh: Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới
Người dân Tân Cảnh đẩy mạnh việc chỉnh trang vườn nhà, chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: HT

Những năm qua, bên cạnh việc củng cố và hoàn thiện những tiêu chí nông thôn mới, xã Tân Cảnh cũng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay, xã đạt 5/10 tiêu chí và đạt 12/20 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Mai Huy Hưng cho biết: Thời gian tới, xã Tân Cảnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển một số chuỗi liên kết như cây ăn trái, cà phê, sản phẩm dược liệu như trái nhàu, tinh bột nghệ, tinh dầu sả… Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả, qua đó duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, làm cho cuộc sống của người dân trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Thanh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/xa-tan-canh-nang-cao-chat-luong-tieu-chi-nong-thon-moi-17984.html