Tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở các huyện: Đắk Glei, Kon Rẫy và Kon Plông

0
154

 
Trong 02 ngày (24 và 25/7/2018), có 40 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei, Kon Rẫy và Kon Plông; Chủ tịch, Phó Chủ tịnh Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn ở của ba huyện Đăk Glei, Kon Rẫy và Kon Plông sẽ được quán triệt các chuyên đề: Hướng dẫn Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Hướng dẫn quy trình xây dựng các văn bản, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; Hướng dẫn công tác chuẩn bị điều hành phản biện xã hội và một số nội dung khác có liên quan đến phản biện xã hội.

 

Loading...

Tại lớp tập huấn, ngoài việc được tiếp thu những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về giám sát và phản biện xã hội; những kỹ năng, nghiệp vụ mà những người làm công tác Mặt trận ở xã, phường, thị trấn cần có, các đồng chí học viên còn tổ chức hướng dẫn thực tập về những nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực gián sát và phản biện xã hội được tập huấn tại mỗi tổ; qua việc tổ chức thực tập về công tác giám sát và phản biện xã hội, sẽ giúp các học viên nắm vững và nâng cao hiệu quả công tác gián sát và phản biện xã hội ở địa phương, về những vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân ở địa phương để phản ánh đến các cấp có thẩm quyến xem xét giải quyết.

 

Ngoài ra, đợt tập huấn còn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở ở các huyện thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trong công tác giám sát và phản biện của mình, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đ­ưa công tác hành chính công ở tỉnh lên tầm cao mới và chiều sâu mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân./.

 

Đăng Bình

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...