Tập huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động

0
204

 Quang cảnh Lớp tập huấn


Loading...

 

Dự lễ khai giảng có PGS,TS Phạm Huy Kỳ – Phó Giám đốc Học viện Báo chí – Tuyên truyền; đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban TGTU, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các sở, ngành, địa phương.

 

Tham gia lớp tập huấn trong 5 ngày (6 – 10/8) các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Thực trạng “diễn biến hòa bình” và chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động hiện nay; Vai trò của báo chí – truyền thông trong định hướng công chúng về chống “diễn biến hòa bình trong không gian số”; Thực tiễn quản lý và định hướng thông tin trên mạng xã hội ở một số quốc gia; mô hình quản lý và định hướng thông tin trên truyền thông xã hội và mạng xã hội trong bối cảnh hoạt động “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.

 

Công tác quản lý an ninh truyền thông, an ninh mạng và an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay; Thông tin đối ngoại chống “diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay; Vấn đề định hướng dư luận xã hội trên mạng xã hội- vai trò của Ban Tuyên giáo, Cổng thông tin điện tử và Trung tâm Thông tin- Truyền thông ở các sở, ngành tại địa phương; Nâng cao nhận thức của công chúng trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình tại các cơ quan báo chí, truyền thông; Kỹ thuật lọc thông tin và quản trị thông tin trên môi trường truyền thông số hiện nay và công tác phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay./.

 

Tin, ảnh: A Lê Khăm

Đi đến nguồn bài viết

Loading...