Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV

0
69

27/06/2020 06:06

Ngày 26/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020 – 2025).


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐT

 

Loading...

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trên cơ sở các văn bản triển khai, phát động thi đua của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện đến từng đơn vị trực thuộc.

Theo đó, các phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… được triển khai có hiệu quả; tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu trong công tác, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, cải tiến lề lối làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong giai đoạn 2015-2020, có 535 tập thể và 3.437 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân và đúc kết các kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn vừa qua; đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn sắp tới.

Cụ thể, giai đoạn 2020 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai các phong trào thi đua có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, chống hình thức; thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; bảo đảm thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.


Trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐT

 

Nhân dịp này, 9 tập thể và 66 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đức Thành

 

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...