Quyết liệt hành động ngay từ những ngày đầu

97

baokontum.com.vn

23/01/2023 13:02

Năm 2023, tỉnh ta phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; thu ngân sách trên địa bàn 4.500 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, đòi hỏi tinh thần nỗ lực, quyết liệt hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Có thể nói, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kon Tum triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022- năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025- trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Trong đó, thuận lợi cơ bản là dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; Chính phủ triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, mở cửa trở lại nền kinh tế, đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tinh thần đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, trong nhân dân được tăng cường; tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được phát huy; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân vào sự phát triển của tỉnh ngày càng được củng cố.


Người dân tích cực thi đua sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023. Ảnh: HL

 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đáng chú ý là thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, diễn biến phức tạp; chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng, đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Một bộ phận tổ chức, cá nhân, đáng chú ý là một số công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu nhiệt huyết, có tâm lý, tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chúng ta cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của năm 2022.

Trong đó, dư luận nhân dân đánh giá cao việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, từ đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh khó khăn, nhưng tăng trưởng GRDP vẫn đạt 9,5%. Các lĩnh vực kinh tế đều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ.

Trong đó thu ngân sách nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 9,32% so với  năm 2021; GRDP bình quân đầu người khoảng 52,43 triệu đồng, đạt 100,83% kế hoạch, tăng 5,65 triệu đồng so với năm 2021. Thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỷ đồng; thành lập mới 320 doanh nghiệp, đạt 103,23% kế hoạch và tăng 6,31% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký khoảng 6.350 tỷ đồng, đạt 116,30% kế hoạch.

Quy mô nền kinh tế tỉnh năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 30.412,7 tỷ đồng, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng cho thấy bước phát triển khi đạt 9.360,57 tỷ đồng, chiếm 30,78%.

Năm 2022 cũng cho thấy sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của ngành Du lịch, khi thu hút được khoảng 1.100.000 lượt khách du lịch vào tỉnh, đạt 122,22% kế hoạch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 265 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch và tăng hơn 3 lần so với năm 2021.

 

160437Ph%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BA%A5u%20thu%20h%C3%BAt%201.300.000%20du%20kh%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BA%BFn%20v%E1%BB%9Bi%20t%E1%BB%89nh
Phấn đấu thu hút 1.300.000 du khách đến với tỉnh. Ảnh: HL

 

Để đạt được những con số ấn tượng ấy, không thể không ghi nhận hiệu ứng tích cực từ việc tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào DTTS, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Cũng là năm có tính bản lề và có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Chúng ta phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra, trong đó tăng trưởng GRDP phải đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách trên địa bàn 4.500 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 6%/năm.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, mục tiêu đề ra không phải là quá cao, nhưng đòi hỏi tinh thần nỗ lực, quyết liệt hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm của cả hệ thống trị và toàn dân.

Trong đó, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ của mình, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.          

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/quyet-liet-hanh-dong-ngay-tu-nhung-ngay-dau-27847.html