Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh góp phần thực hiện “mục tiêu kép”

53

20/10/2021 13:00

Để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh luôn nỗ lực hoạt động với phương châm vừa bảo đảm công tác phòng dịch, vừa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, hỗ trợ các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế nhằm góp phần thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trung- Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Để đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt của hoạt động ngân hàng, NHCSXH tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các phương án hoạt động nhằm vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và giải ngân nguồn vốn hiệu quả. Theo đó, khách hàng đến giao dịch được hướng dẫn thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định “5K” của Bộ Y tế; các giao dịch viên hướng dẫn khách hàng tận tình, chu đáo, đảm bảo các thủ tục vay vốn được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, giúp các đối tượng vay vốn nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn để duy trì và phục hồi sản xuất ngay trong tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục xảy ra.

Từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH tỉnh triển khai 15 chương trình tín dụng với doanh số cho vay trên 761 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 550 tỷ đồng; tổng dư nợ gần 3.200 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2020, đạt 92% kế hoạch. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng đều đảm bảo tăng trưởng ổn định.

Một số chương trình cho vay chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng khá như: Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với dư nợ gần 224 tỷ đồng (chiếm 29,4%), hộ cận nghèo 176,2 tỷ đồng (34,1%), hộ nghèo 109,2 tỷ đồng (14,3%), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 96,3 tỷ đồng (12,7%), hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 85,8 tỷ đồng (11,3%)…


Từ nguồn vốn vay NHCSXH, Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum giảm bớt gánh nặng tài chính và duy trì hoạt động. Ảnh: H.T

 

Trong 9 tháng vừa qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 18.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền 761,2 tỷ đồng; giúp 131 sinh viên khó khăn vay vốn để học tập với số tiền 1 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 9.972 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 96 tỷ đồng; xây 127 căn nhà cho các đối tượng chính sách với số tiền gần 45 tỷ đồng; duy trì và tạo việc làm cho trên 2.500 lao động với số tiền 86 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác để kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng của đơn vị không ngừng được nâng cao, nợ quá hạn duy trì ở mức thấp (chiếm 0,14%/tổng dư nợ).

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, NHCSXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, đã cho 11 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho gần 200 lượt lao động với số tiền gần 700 triệu đồng; đồng thời gia hạn nợ cho 1.085 khách hàng với số tiền 43,4 tỷ đồng; cho vay bổ sung 265 tỷ đồng/5.635 lượt khách hàng và cho vay mới 514 tỷ đồng/13.670 lượt khách hàng.

Ông Hồ Sĩ Bảy- Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum cho biết: “Tình hình dịch Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động dịch vụ taxi của chúng tôi. Việc NHCS cho vay để hỗ trợ duy trì sản xuất đã giúp doanh nghiệp giảm bớt phần nào áp lực tài chính và duy trì hoạt động. Đến nay, Công ty chúng tôi đã được hỗ trợ vay 210 triệu đồng/3 tháng để trả lương thường xuyên cho 21 lao động. Nguồn vốn vay này tuy không lớn nhưng góp phần hỗ trợ đơn vị rất nhiều trong giai đoạn khó khăn này.

Ông Nguyễn Văn Trung cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục duy trì, tổ chức tốt việc giao dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hoàng Thanh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-gop-phan-thuc-hien-muc-tieu-kep-20984.html