Nâng cao chất lượng quản lý trật tự đô thị

0
228

[Tin Kon Tum] –


10/05/2019 17:14


Từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2005) và nhất là từ khi được Chính phủ ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Kon Tum trực thuộc tỉnh Kon Tum (năm 2009) đến nay, thành phố Kon Tum đã và đang khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời, chú trọng làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khởi sắc, trật tự đô thị dần đi vào nền nếp.

Ngay sau khi thành lập, thành phố Kon Tum chú trọng đến công tác quản lý trật tự đô thị, chú trọng chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.

Loading...

Để trật tự đô thị đi vào nền nếp, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, triệt để, có hiệu quả đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm. UBND thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng tại bộ phận một cửa…

Hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng văn minh, hiện đại, UBND thành phố thường xuyên có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng để nâng cao nhận thức người dân; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra từng khu vực trên địa bàn, giao trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành kịp thời các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự đô thị.

Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 3/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị và chính quyền cơ sở nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật đường đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường văn minh, các tuyến đường trọng điểm, các khu vực chợ, quảng trường, công viên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kết cấu hạ tầng đường đô thị, sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cố ý lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán…

Ngoài ra, thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ Trung tâm thương mại sắp xếp, bố trí lại các sạp hàng trong chợ trung tâm. Thành phố cũng đầu tư trên 1,8 tỷ đồng xây dựng chợ tạm tại khu vực rạp 16/3 cũ để bố trí gần 170 sạp hàng cho các hộ kinh doanh buôn bán và tu sửa, làm lại các chợ như Võ Lâm, Duy Tân… để đưa người dân buôn bán vào chợ, trả lại vỉa hè cho đường thông hè thoáng.

Để lập lại trật tự đô thị, ngoài việc thường xuyên tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, thành phố có các giải pháp như: mở các điểm giữ xe miễn phí, vận động tiểu thương vào mua bán tại các địa điểm quy hoạch họp chợ.

Thành phố còn thành lập các đội liên ngành để xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường tại các khu vực giáp ranh giữa các phường; tăng cường xử lý các trường hợp dừng xe trái phép để mua hàng hóa trên các tuyến đường.

Nhờ vậy, bộ mặt đô thị có sự chuyển biến, ý thức của người dân được nâng lên, nhất là trên các tuyến đường văn minh đô thị, nhiều người dân đã chấp hành thu dọn hàng hóa, tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, mái che… lấn chiếm vỉa hè.

Dọc các tuyến đường trong khu vực nội thành phố Kon Tum, người dân buôn bán kinh doanh nền nếp hơn, chỉ buôn bán bên trong vạch vàng kẻ trên vỉa hè. Tình trạng người dân tràn ra lòng lề đường buôn bán đã giảm nhiều, lòng đường, vỉa hè thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, đầu năm 2019, thành phố Kon Tum đầu tư và chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera trên một số tuyến đường trọng điểm, có diễn biến phức tạp về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán.

Theo đó, có 5 hệ thống camera được lắp đặt xung quanh Trung tâm thương mại tỉnh, 1 hệ thống tại khu vực Quảng trường 16/3 (giao lộ Trường Chinh – Nguyễn Sơn), 1 hệ thống tại khu vực Hội trường Ngọc Linh (giao lộ Trần Phú – Lê Quý Đôn), 1 hệ thống tại khu vực chợ Võ Lâm (giao lộ Trần Phú – Trần Nhân Tông).

Hệ thống camera này thực hiện giám sát 24/24, được kết nối với trung tâm thông tin đặt ở UBND thành phố và kết nối với Chủ tịch UBND các phường, Phòng Quản lý đô thị, cán bộ trật tự đô thị qua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.Thành phố Kon Tum đưa vào vận hành hệ thống camera tại khu vực Hội trường Ngọc Linh. Ảnh: PN

 

Xác định việc lập lại trật tự đô thị, nâng cao chất lượng quản lý trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, UBND thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa trật tự đô thị vào nền nếp.

UBND thành phố Kon Tum đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, chủ tịch UBND và trưởng công an các phường trong việc thực hiện lập lại trật tự đô thị tại địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm để làm cơ sở bình xét thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm của đơn vị.

Phúc Nguyên

Loading...