Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khảo sát các công trình thủy điện

24

baokontum.com.vn

23/11/2022 16:44

Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tiến hành khảo sát đánh giá việc thực hiện trách nhiệm về môi trường và xã hội của các công trình thủy điện trên địa bàn xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà). Cùng đi có đại diện Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Người dân xã Đăk Pxi phản ánh những bất cập trong việc đền bù của nhà máy thủy điện Đăk Pxi 5. Ảnh: QM

 

Mục đích đợt khảo sát này của Liên hiệp hội nhằm nắm bắt tình hình thực hiện trách nhiệm của các nhà máy thủy điện và kết quả triển khai các mô hình sản xuất tạo dựng sinh kế cho cộng đồng và người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng, vùng tái định cư, kế hoạch khắc phục môi trường và xã hội của các công trình thủy điện trên địa bàn.

Thông qua đó giúp Liên hiệp hội có cơ sở khoa học thực tiễn trong việc triển khai các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới đối với các công trình thủy điện nói riêng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.

Khảo sát khu tái định cư thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong (Đăk Glei). Ảnh: QM

 

Trước đó, Liên hiệp hội tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát tại khu tái định cư xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và khu tái định cư công trình thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.

Quang Mạnh   


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/lien-hiep-cac-hoi-kh-kt-tinh-khao-sat-cac-cong-trinh-thuy-dien-27226.html