Kon Tum: Hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

45

21/10/2021 14:31

Ngày 19/10, Chi cục Chăn nuôi-Thú y thuộc Sở NN&PTNT có Văn bản số 319/CCCNTY-QLDB thông báo trên địa bàn tỉnh đã hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Trước đó, kể từ ngày 12/5/2021, trên địa bàn tỉnh phát sinh dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Đến nay, có 3.611 con trâu, bò (3.608 con bò, 3 con trâu) mắc bệnh; trong đó, chữa khỏi 3.353 con, tiêu hủy và c h ế t 258 con.

Cụ thể, các huyện: Kon Plông chữa khỏi 38 con, tiêu hủy và c h ế t 7 con; Sa Thầy chữa khỏi 355 con, tiêu hủy và c h ế t 47 con; Ia H’Drai chữa khỏi 5 con, tiêu hủy và c h ế t 3 con; Ngọc Hồi chữa khỏi 41 con và c h ế t 1 con; Đăk Hà chữa khỏi 726 con, tiêu hủy và c h ế t 26 con; Đăk Tô chữa khỏi 366 con, tiêu hủy và c h ế t 28 con; Tu Mơ Rông chữa khỏi 53 con; Đăk Glei chữa khỏi 133 con, tiêu hủy và c h ế t 8 con; thành phố Kon Tum chữa khỏi 1.636 con, tiêu hủy và c h ế t 138 con.

Nguyên Hà


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/kon-tum-het-dich-benh-viem-da-noi-cuc-tren-trau-bo-21057.html