Kon Tum chỉ rõ sai phạm của các thuỷ điện trong vụ chây ì đền bù

30

tienphong.vnSở Công Thương Kon Tum đã chỉ rõ sự liên quan, cũng như trách nhiệm các thuỷ điện của Cty Cổ phần Đức Thành-Gia Lai, Cty Cổ phần Đức Nhân-Đăk Psi. Đồng thời, yêu cầu 2 công ty phải sớm bồi thường cho 62 hộ dân bị thiệt hại hoa màu ở xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, Kon Tum.Xót xa cảnh 25ha rừng c h ế t úng vì thuỷ điện tích nước Vị đắng làm thủy điện ‘chạy theo nhà đầu tư’: Nỗi lo dài hạn Vị đắng làm thủy điện ‘chạy theo nhà đầu tư’


Nguồn bài viết:
https://tienphong.vn/kon-tum-chi-ro-sai-pham-cua-cac-thuy-dien-trong-vu-chay-i-den-bu-post1447113.tpo