Kon Plông tích cực triển khai trồng rừng

30

baokontum.com.vn

13/08/2022 13:02

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2022, thời gian qua, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Kon Plông thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án trồng rừng; tiến hành gieo ươm cây giống, chuẩn bị đất để công tác trồng rừng đạt kết quả cao.

Đến nay, UBND huyện Kon Plông đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ trồng rừng năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách của 5 xã Đăk Ring, Pờ Ê, Đăk Tăng, Ngọc Tem, Măng Bút; các xã, thị trấn còn lại sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Kon Plông, huyện giao chỉ tiêu trồng rừng sản xuất năm 2022 với diện tích 35,19 ha.


Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông chăm sóc giống cây chuẩn bị mùa trồng rừng 2022. Ảnh: QĐ

 

Chúng tôi đến thăm vườm ươm cây giống của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Kon Plông. Tại đây, trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Viết Chương công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Kon Plông cho biết, hiện Công ty có vườn ươm cây giống rộng 1,3ha; hàng năm gieo ươm 2 loại cây giống chủ lực là thông ba lá và giổi xanh. Năm 2022, Công ty ươm được 80.000 cây giổi, 120.000 cây thông ba lá; thời gian gieo ươm đến khi xuất cây giống trồng rừng khoảng 6 tháng; đảm bảo cho việc trồng rừng sản xuất của Công ty và tham gia cung cấp cây giống cho các đơn vị, địa phương khác. “Với số lượng cây giống này, có thể trồng được 155ha rừng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Kon Plông”- anh Chương khẳng định với chúng tôi.

Ông Lê Đức Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Kon Plông chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức họp bàn với người dân để họ đăng ký đất tham gia trồng rừng năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện và chính quyền xã, lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích ngoài thực địa, các lô, khoảnh, tiểu khu để đảm bảo điều kiện, tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ trồng rừng theo quy định.

Theo đó, tổng diện tích đã kiểm tra, rà soát, đo đạc, đảm bảo điều kiện để thực hiện trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện là 233,26ha/308 ha, đạt 75,7% kế hoạch, chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đối với diện tích đất không đủ điều kiện hỗ trợ trồng rừng, UBND các xã, thị trấn vận động trồng rừng xã hội hóa 59,93ha/258ha, đạt 23,23% kế hoạch (gồm xã Hiếu 17,54ha; Pờ Ê 20ha; thị trấn Măng Đen 0,95ha; Đăk Ring 8,84ha; Đăk Nên 12,6ha). Riêng Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham, năm 2022 được UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng rừng tập trung 10ha; tuy nhiên, sau khi khảo sát, nhiều lô đất không đủ điều kiện để trồng rừng tập trung nên đơn vị xin chủ trương chuyển sang chỉ tiêu trồng 10.000 cây phân tán.

Để triển khai công tác trồng rừng, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng đặt hàng với các đơn vị cung ứng, chủ động gieo ươm cây giống phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022 với số lượng khoảng 585.700 cây giống các loại. Các xã Pờ Ê, Măng Cành, Đăk Ring, Đăk Nên, Ngọc Tem phát huy tối đa hiệu quả vươn ươm cây giống, chủ động gieo ươm các loài cây phù hợp để phục vụ trồng rừng trên địa bàn. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông hỗ trợ 10.000 cây thông giống, 5.000 cây giổi xanh; Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham hỗ trợ 10.000 cây keo lai, 5.000 cây thông giống, 1.000 cây giổi xanh cho các địa phương trồng rừng.

Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông nhận cây giống phục vụ Tết trồng cây và Ngày Môi trường thế giới năm 2022 từ nguồn hỗ trợ của tỉnh với số lượng 11.300 cây, cấp phát cho các xã để trồng cây phân tán. Hiện nay, tại huyện Kon Plông, thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho việc trồng rừng nên nhân dân các xã, thị trấn, công nhân các đơn vị lâm nghiệp tích cực xử lý thực bì, cuốc hố, cây giống triển khai trồng rừng kịp thời vụ. Đến nay đã trồng mới 9,43 ha rừng trồng sản xuất trên địa bàn xã các Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Ring; trồng được 25.671 cây phân tán/51.190 cây, đạt 50,1% kế hoạch.       

Quang Định


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/kon-plong-tich-cuc-trien-khai-trong-rung-25905.html