Huyện Đăk Glei tổ chức trình diễn, kết nối gia súc địa phương

25

baokontum.com.vn

09/12/2023 14:07

Tiếp tục những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023”, sáng 9/12, huyện Đăk Glei tổ chức trình diễn, kết nối gia súc địa phương.

130557C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u,%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng,%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20tham%20gia%20s%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n1

130621C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u,%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng,%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20tham%20gia%20s%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n

Các đại biểu, khách hàng, người dân tham gia sự kiện. Ảnh: TL

 

Tham gia sự kiện, 12 xã, thị trấn của huyện trình diễn 24 con bò khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường về chất lượng con giống, nguồn thực phẩm sạch và an toàn với người tiêu dùng, nhằm giới thiệu, kết nối với khách hàng, du khách gần xa về đàn gia súc chất lượng của địa phương.

Những năm qua, đông đảo người dân trên địa bàn huyện Đăk Glei chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững. Toàn huyện hiện có tổng đàn gia súc là 30.434 con (đàn trâu 3.767 con, đàn bò 11.652 con, đàn heo 15.015 con). Phấn đấu đến năm 2025, huyện Đăk Glei phát triển tổng đàn gia súc đạt 35.475 con.

Thông qua sự kiện này, huyện Đăk Glei mong muốn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kết nối với hộ chăn nuôi trong việc tiêu thụ gia súc, giúp người dân trên địa bàn huyện yên tâm trong đầu tư chăn nuôi, phát triển gia súc, khai thác tốt tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội.

Được biết, trong sự kiện trình diễn, kết nối gia súc địa phương năm 2022, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đăk Glei đã bán được hơn 50 con gia súc với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Tấn Lộc

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/huyen-dak-glei-to-chuc-trinh-dien-ket-noi-gia-suc-dia-phuong-35276.html