Hợp tác xã nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới

Hợp tác xã (HTX) nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng ở tỉnh ta những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hình thức hoạt động, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Trong 19 tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13) có vai trò hết sức quan trọng. Để đạt chuẩn về nông thôn mới thì xã phải có HTX hoạt động có hiệu quả. Do đó, vai trò của các tổ chức kinh tế hợp tác mà cụ thể là vai trò của HTX nông nghiệp là rất quan trọng, vừa hỗ trợ để thực hiện những tiêu chí cần đạt được vừa là điều kiện cần thiết nhằm phát huy nội lực của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Trần Văn Chương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, trong nông nghiệp, nông thôn, HTX nông nghiệp đóng vai trò chủ lực hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển, đặc biệt là những hộ nghèo. Quá trình hình thành phát triển của HTX nông nghiệp hoàn toàn tự nguyện, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên. Do đó, HTX nông nghiệp là tổ chức có khả năng tiếp cận trực tiếp với nông dân, nắm bắt được nhu cầu của nông dân và kịp thời cung cấp những dịch vụ phù hợp với chất lượng tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Hợp tác xã nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới
HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Thành đầu tư phát triển mô hình trồng dâu tây ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: HN

Bởi vậy, trong thời gian qua, nhằm nâng cao vai trò HTX nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp; trích từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 19 HTX nông nghiệp với kinh phí 5,6 tỷ đồng.

Xác định việc thành lập mới và củng cố các HTX nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới HTX, củng cố các HTX nông nghiệp hiện có, đổi mới tổ chức quản lý, cơ cấu sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển.

Ông Nguyễn Lâm Cảnh – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 111 HTX và 1 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 61 HTX  và 1 Liên hiệp HTX so với đầu năm 2013), thu hút 1.700 thành viên và người lao động tham gia. Theo thống kê, trên 60% HTX nông nghiệp đã có tích lũy vốn và thực hiện tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Các HTX này có tốc độ phát triển ổn định, bền vững; có nhiều mô hình HTX kiểu mới như: HTX Nông nghiệp sản xuất và thương mại Sáu Nhung, HTX Thần Nông, HTX Hợp Thành, HTX Hải Tình, HTX Công Bằng Pô Kô; HTX rau, hoa và du lịch Thanh Niên, HTX Trường Tiến… Một số HTX nông nghiệp đã trích các nguồn quỹ cùng chính quyền địa phương tham gia đầu tư công trình hạ tầng nông thôn và các hoạt động xã hội như: xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng văn hoá xã hội, quỹ tình nghĩa, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể…

Hợp tác xã nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới
Vườn sầu riêng sạch của HTX Thần Nông. Ảnh: HN

Như ở HTX Nông nghiệp sản xuất và thương mại Sáu Nhung (xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) có 113 thành viên, tổng diện tích canh tác trên 300ha cà phê, 10 ha  hồ tiêu được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ trên cánh đồng mẫu lớn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; có trên 10.000 đàn ong nuôi lấy mật hoa cà phê chất lượng. “HTX đảm bảo thu nhập cho thành viên và người lao động trên 4 triệu đồng/người/tháng. HTX tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và lợi ích cộng đồng, góp phần ổn định an sinh xã hội cho địa phương, hàng năm dành nguồn kinh phí trên 30 triệu cho các hoạt động xã hội” – Ông Nguyễn Tri Sáu, Giám đốc HTX cho biết.

Thực tế từ những địa phương đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới và đã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian qua đều có sự đóng góp quan trọng của HTX nông nghiệp trên lĩnh vực sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Một số thành viên HTX nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh, nâng cao chất lượng dịch vụ, theo phương thức vừa là thành viên của HTX nông nghiệp vừa là chủ trang trại đã tạo việc làm, tăng thu nhập về kinh tế của thành viên khác, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của chính quyền các địa phương đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các Hợp tác xã nông nghiệp đứng chân trên địa bàn có vai trò then chốt trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự gắn kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của người dân trong xã. Đặc biệt, HTX phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các HTX nông nghiệp thời gian qua đã làm tốt dịch vụ cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và tích lũy từ hoạt động sản xuất đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Đây là một yếu tố và động lực quan trọng góp phần tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hà Nam

Đi tới nguồn bài viết