Hội thảo “vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới”

0
140

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đồng chí Nguyễn Lâm Cảnh – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đồng chí Ngô Việt Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự đồng chủ trì hội thảo.  Quang cảnh Hội thảo

Loading...


 

Tham dự buổi hội thảo có lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo UBND các xã tiêu biểu đạt chuẩn nông thôn mới và đại diện các HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 98 HTX đang hoạt động với tổng số vốn trên 262 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017; thu hút 8.911 thành viên và người lao động tham gia. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt khoảng 33 triệu đồng/người/năm và thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 44 triệu đồng/người/năm.

 

Trên một số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho thành viên và người lao động ở địa phương; tác động tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị liên quan báo cáo tham luận về vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể như: Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các HTX; bản chất, vai trò HTX trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách áp ụng đối với các HTX trong Chương trình xây dựng nông thôn mới…

 

Các đại biểu đều cho rằng mục tiêu quan trọng nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Trong quá trình đó, các HTX tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, tham gia trực tiếp vào các tiêu chí về: Điện, chợ nông thôn, nhà ở khu dân cư, hình thức tổ chức sản xuất và các tiêu chí về y tế, môi trường; tham gia sâu vào các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động…

 

Nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng NTM, nhiều HTX đã mạnh dạn huy động nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động, đầu tư mở rộng ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và đặc biệt là vai trò của tổ hợp tác, HTX trong việc đóng góp vào các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của các HTX như: Hiệu quả giải quyết việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội khác cho các thành viên và cộng đồng còn hạn chế; việc giải quyết dứt điểm tồn đọng về tài sản, công nợ, nợ thuế của các HTX còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai; việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xây dựng và phát triển HTX vẫn còn lỏng lẻo; số lượng HTX tiếp cận với khoa học công nghệ trong ứng dụng chuyển giao chưa được nhiều…

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, tập thể của đơn vị, địa phương mình, cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt công tác phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM cho cán bộ, thành viên nhận thức đúng đắn về HTX nông nghiệp kiểu mới, thấy rõ được vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình HTX kiểu mới tại các xã điểm sắp về đích trong lộ trình xây dựng NTM của tỉnh.

 

Đẩy mạnh thực thi các nhóm chính sách hỗ trợ, thúc đẩy để tạo lập môi trường cho các HTX kiểu mới phát triển, tháo gỡ khó khăn đối với hệ thống chính sách về đất đai cho HTX, chính sách tín dụng; đồng thời phát huy vai trò quỹ phát triển HTX. Đẩy mạnh hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo hướng liên kết xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường…

 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ HTX. Giao cho các HTX có năng lực, đủ điều kiện tham gia thực hiện các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng NTM.

 

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nhận thức một cách đúng đắn về vị trí và vai trò của HTX. Từ đó, dành sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt để phát triển kinh tế HTX, làm cơ sở vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM./.

 Tin, ảnh: Từ Thái Lộc

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm