Hội thảo vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

0
178


03/08/2018 13:42


Ngày 3/8, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số xã, hợp tác xã…Quang cảnh hội thảo

Loading...

 

Báo cáo đề dẫn trình bày tại hội thảo khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể; kinh tế hợp tác xã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò đóng góp của các hợp tác xã vào hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

Trong những năm gần đây, các hợp tác xã phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vảo sản xuất, liên doanh, liên kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản; mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người lao động và xây dựng nông thôn mới…   

Tuy nhiên, nội lực của phần lớn hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; công tác tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; phần lớn các hợp tác xã trên địa bàn chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi; hiệu quả kinh tế – xã hội mà các hợp tác xã mang lại còn hạn chế; việc ứng dụng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất của các hợp tác xã chưa được triển khai mạnh mẽ…

Hội thảo, dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế hợp tác xã; những đóng góp tích cực của các hợp tác xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; kiến nghị những giải pháp hữu hiệu nâng cao vai trò của các hơp tác xã trong xây dựng trong thôn mới; đề xuất các mô hình tổ chức, liên kết phát triển, cơ chế huy động nguồn lực, phương thức hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

Tham luận tại hội thảo, Liên hiệp Hợp tác xã nông công nghiệp xanh Kon Tum gây được sự chú ý của các đại biểu khi bàn đến chiến lược xây dựng ngân hàng thảo dược nói riêng và thực vật nói chung; xây dựng trung tâm sản xuất giống theo công nghệ gen; ứng dụng công nghệ cao tập trung chế biến sâu các mặt hàng nông sản… để phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kinh tế tập thể mà kinh tế hợp tác xã là nòng cốt, ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc góp phần ổn định, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia và những sáng kiến, kiến nghị từ tham luận của các địa phương, đơn vị trình bày tại hội thảo, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác định và bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh thực thi các nhóm chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tạo lập môi trường cho các hợp tác xã kiểu mới phát triển; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã…

Tin, ảnh: VN

Đi đến nguồn bài viết

Loading...