Đăk Tô: Phát triển và nâng cao giá trị rừng

54

21/09/2021 13:03

Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 7/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, thời gian qua, huyện Đăk Tô cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên đã tập trung đẩy mạnh phát triển và nâng cao giá trị rừng.

Nhằm quản lý, bảo vệ, phát triển và nâng cao giá trị rừng, huyện Đăk Tô đã kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển lâm nghiệp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, để tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, huyện đã thành lập 2 chốt liên ngành tại xã Đăk Rơ Nga; tăng cường công tác tuần tra, truy quét việc khai thác, mua bán, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; kiểm soát các khu vực trọng điểm và kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện phát hiện 141 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp với khối lượng lâm sản phát hiện 566,912m3 gỗ (quy tròn) các loại và 10,9 ster củi, thiệt hại 14,236 ha rừng (5,714 ha rừng tự nhiên và 8,522 ha rừng trồng). Trong đó, đã xử lý 134 vụ (121 vụ xử lý hành chính; 13 vụ xử lý hình sự), 7 vụ đang tiếp tục xử lý.


Lãnh đạo huyện Đăk Tô kiểm tra tiến độ trồng rừng trên địa bàn. Ảnh: V.P

 

Cùng với đó, huyện Đăk Tô tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các cơ sở chế biến gỗ, cơ sở mộc dân dụng. Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đưa vào gia công, chế biến của các cơ sở chế biến lâm sản, mộc dân dụng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm hạn chế tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững, huyện chỉ đạo thực hiện Phương án giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư 6 thôn trên địa bàn xã Văn Lem với tổng diện tích là 1.589,72 ha. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô khoán quản lý, bảo vệ rừng cho cộng dân cư của 16 thôn trên địa bàn các xã Ngọk Tụ, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Pô Kô với tổng diện tích là 2.597 ha (diện tích rừng phòng hộ 615,4 ha; rừng sản xuất 1.981,60 ha) và triển khai thực hiện khoán bảo vệ rừng cho 5 cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Văn Lem.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng, các xã, thị trấn đã chú trọng công tác quản lý rừng tự nhiên và phát triển rừng trồng. Là 1 trong 2 xã có diện tích trồng rừng nhiều của huyện Đăk Tô, thời gian qua, xã Đăk Trăm đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho bà con. Cán bộ xã, thôn, kiểm lâm địa bàn đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình có diện tích rẫy giáp rừng thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, phát đốt rẫy theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, xã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con tiến hành trồng 65ha rừng đảm bảo đúng tiến độ, quy trình kỹ thuật.

Theo ông Trương Đình Tuệ – Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, kế hoạch năm 2021, xã trồng mới hơn 68ha và đến nay đã hoàn thành. Toàn bộ diện tích rừng trồng mới phát triển tốt. Cùng với phát triển rừng trồng, thời gian qua, bà con đã làm tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng được giao nên toàn bộ diện tích rừng được quản lý, bảo vệ đảm bảo. Xã cũng chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn nhằm phát triển và nâng cao giá trị rừng bền vững.

Theo thống kê, tổng diện tích đã trồng rừng từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện Đăk Tô 530,84ha. Trong đó, năm 2016 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô trồng 366,1ha (thông ba lá) trên lâm phần quản lý tại địa bàn các xã Pô Kô, Ngọc Tụ, Đăk Trăm; năm 2020, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô trồng 41,7ha (thông ba lá) trên lâm phần quản lý tại địa bàn xã Đăk Trăm. Xã Văn Lem đã trồng 123,04ha (bạch đàn cự vĩ) trên lâm phần xã quản lý.

Hiện tại, huyện đang triển khai Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 với diện tích 295ha. Với diện tích đã được khảo sát, phê duyệt hỗ trợ, tranh thủ đang trong thời kỳ cao điểm mùa mưa, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Gắn công tác bảo vệ với phát triển, nâng cao giá trị rừng với lợi ích của cộng đồng dân cư, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Đăk Tô đã có những chuyển biến tích cực. Diện tích rừng được bảo vệ và đặc biệt người dân trực tiếp tham gia bảo vệ rừng có thêm nguồn thu nhập và đời sống sinh kế được cải thiện.    

Văn Phương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/dak-to-phat-trien-va-nang-cao-gia-tri-rung-20469.html