Đăk Ngọk “về đích” nông thôn mới

0
294

[Tin Kon Tum] –


08/05/2019 06:18


Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 4/2019, xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cách đây gần 5 năm trở về trước, khi xã Đăk Ngọk vừa được tách ra từ các xã Đăk Ui, xã Ngọc Wang và thị trấn Đăk Hà, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Khi ấy, qua rà soát, xã Đăk Ngọk chỉ đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Loading...

Sau gần 5 năm thành lập, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của huyện và sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được mục tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân về mọi mặt.

Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Đăk Ngọk luôn xác định, trong xây dựng nông thôn mới điều quan trọng nhất là làm sao để từng bước nâng cao nhận thức của người dân. Chính vì thế, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, sức dân được huy động tối đa trên tinh thần tự nguyện, bởi ai cũng hiểu được “xây dựng nông thôn mới là việc của dân, vì dân” và “người dân vừa là đối tượng tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả nông thôn mới”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, người dân và các doanh nghiệp đã đóng góp trên 17.400 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới xã Đăk Ngọk. Đến nay, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn nơi đây thay đổi rõ rệt: nhiều ngôi nhà mới mọc lên, các tuyến đường được bê tông khang trang; màu xanh của cây cà phê, cây ăn quả phủ kín các vườn đồi; hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, xây dựng, đáp ứng tốt cho sản xuất và đời sống của người dân…

Ông Trần Đức Trọng – Chủ tịch UBND xã Đăk Ngọk chia sẻ: Khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đăk Ngọk chỉ đạt được 6 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời tổ chức cho nhân dân họp bàn, nêu rõ những khó khăn và thuận lợi của địa phương để xác định tiêu chí nào dễ, cần ít vốn thì làm trước. Việc làm này của địa phương vừa huy động được trí tuệ của nhân dân, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy đảng, chính quyền xã Đăk Ngọk tập trung chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới như cải tạo vườn tạp, xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tham gia ngày công lao động xây dựng nông thôn mới… Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân (59 tỷ đồng), xã đã đầu tư xây dựng được 46 đường bê tông nông thôn các loại, các tuyến đường xã, trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm… Hạ tầng được đầu tư đã thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã luôn xác định nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là mục tiêu xuyên suốt quyết định đến sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, chính quyền xã Đăk Ngọk tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng hệ số sử dụng đất; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt… Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 36,5 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) giảm còn 4,49%. Điều đặc biệt, những diện tích đất trước đây chỉ trồng cây mì, trồng bắp nay đã nhường chỗ cho những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thời gian không xa nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Ngọk sẽ vinh dự được đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Đăk Ngọk tiếp tục vươn lên phát triển toàn diện.Hệ thống điện, đường, trường, trạm ở Đăk Ngọk được đầu tư đồng bộ. Ảnh: BC

 

          Bảo Châu

Loading...