Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 16-20/7/2018

0
197

(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động; Ban hành Quy chế văn hóa công sở; Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng; Khắc phục sửa chữa cầu treo dân sinh; Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra; Tăng cường công tác quản lý; chấn chỉnh quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ; Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm … là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 16 đến 20/7/2018.

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động: Ngày 16/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khác trên địa bàn tỉnh. Quy định này về quản lý xây dựng, cải tạo, khai thác và sử dụng chung các công trình HTKT viễn thông thụ động với HTKT khác; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng, cải tạo, khai thác và sử dụng chung các công trình HTKT viễn thông thụ động với HTKT khác trên địa bàn tỉnh.

 

Về nguyên tắc áp dụng quản lý trong xây dựng và sử dụng chung: (1) Phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch về viễn thông theo quy định hiện hành; bảo đảm yêu cầu về an toàn, cảnh quan, môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; (2) UBND tỉnh quyết định việc bắt buộc sử dụng chung HTKT (trừ các công trình thuộc danh mục các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia) trong một số trường hợp; (3) Việc sử dụng chung các công trình HTKT giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình HTKT khác được thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh; (4) Công trình nhà cao tầng, khu chung cư, khu thương mại và các công trình công cộng khác trong khu vực đô thị, chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý phải thiết kế và xây dựng HTKT dùng chung; (6) Việc sử dụng chung công trình HTKT có liên quan đến HTKT viễn thông thụ động phải được thực hiện thông qua hợp đồng và giá thuê theo quy định hiện hành của Nhà nước; (7) Khi di dời các công trình HTKT để giải phóng mặt bằng, các đơn vị sử dụng chung các công trình HTKT phải chấp hành theo phương án mà chủ dự án đã thống nhất với đơn vị cho thuê theo quy định của pháp luật; (8) Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quy định về việc xây dựng và sử dụng chung HTKT viễn thông thụ động với HTKT khác để gây sức ép, cạnh tranh không lành mạnh, phá hoại tài sản của các tổ chức, cá nhân cùng sử dụng chung các công trình HTKT….

Loading...

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/7/2018; thay thế Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định khu vực phải xin phép và thẩm quyền cấp phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh.

 

Ban hành Quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh: Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế kèm theo Quyết định gồm 04 chương với 24 điều; quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; cách bài trí công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

 

Theo Quy chế, các hành vi bị cấm tại công sở, gồm: Sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng hoặc gây mất trật tự trong giờ làm việc; quảng cáo thương mại, tiếp thị bán hàng tại công sở; hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc, phòng họp, hội trường; tụ tập ăn, uống trong giờ làm việc; sử dụng chất kích thích, uống rượu, bia hoặc các loại nước có cồn trước, trong giờ hành chính và thời gian nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực; trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu phản động chống Đảng, Nhà nước; tự ý phát ngôn, tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền; lạm dụng, có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức; tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức; các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật…. Tại phòng làm việc, việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, thuận tiện cho công việc và đảm bảo các yêu cầu về an toàn cháy nổ; các cơ quan, đơn vị phải có nội quy, quy chế làm việc nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc…

 

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong triển khai thực hiện. Cơ quan, đơn vị, địa phương để Sở Nội vụ có văn bản nhắc nhở, phê bình 03 lần/năm, người đứng đầu sẽ bị hạ một mức phân loại đánh giá cuối năm.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2018 và thay thế Quyết định số 525/QĐ-CT ngày 05/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại tỉnh Kon Tum.

 

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực với người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; (2) Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; chi trả lương, các khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản theo quy định… Phát huy vai trò xã hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác PCTN; (3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài chính nhân sách, việc kê khai tài sản… nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng (nếu có); (4) Thực hiện đầy đủ việc công khai các kết luận thanh tra trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT tử của Thanh tra tỉnh, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo quy định để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện…

 

Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Triển khai đề nghị của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giải thích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; kịp thời thông tin những biểu hiện có nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

Giao các cơ quan liên quan theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ đến gặp chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng thời, khẳng định Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, đảm bảo an ninh, an toàn đối với tài sản và mọi hoạt động đầu tư kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức triển khai các biện pháp hữu hiệu kịp thời để thực hiện các cam kết nêu trên, nhằm ổn định sản xuất và an toàn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có tình huống xấu xảy ra.

 

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh: Nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép…, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của các ngành, các cấp; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vi phạm trật tự xây dựng đối với các công trình do đơn vị cấp phép và quy định của pháp luật có liên quan.

 

Khắc phục sửa chữa cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh: Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân trên địa bàn được an toàn, thuận lợi; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn các cầu treo dân sinh trên địa bàn quản lý để có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời các cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp… nhằm đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu đi lại Nhân dân trên địa bàn; rà soát và báo cáo kết quả khắc phục, sửa chữa các cầu treo trên địa bàn quản lý từ khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3184/UBND-HTKT ngày 20/12/2016. Chỉ đạo nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp mất an toàn, gây tai nạn khi đang lưu thông trên cầu thuộc địa bàn do địa phương quản lý…

 

Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra: Triển khai ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu đói trên địa bàn quản lý để có các biện pháp cứu trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân nào bị đói; kịp thời thăm hỏi, động viên, giải quyết chính sách cho các đối tượng bị thiệt hại, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp tình hình thiếu đói do thiên tai trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác cứu trợ đột xuất (nếu có)…

 

Tăng cường công tác quản lý; chấn chỉnh quảng cáo, rao vặt không đúng quy định: Tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Kế hoạch về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền về hoạt động quản lý, chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến người dân tự tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên gốc cây, tường nhà, cột điện, cột đèn… phát huy tinh thần tự quản của người dân và duy trì thực hiện việc tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn; tổ chức và phát động Ngày Chủ nhật xanh – sạch đẹp nhằm phát huy vai trò tình nguyện, trách nhiệm của cộng đồng, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu phố.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về hoạt động chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh; chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn các cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan trong tỉnh, huyện tuyên truyền về xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định….

 

Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới; UBND tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm Quy chế về quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo cho các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn.

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đặc biệt là tạo điều kiện trong tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và tham gia thực hiện các chương trình, dự án vì mục tiêu nhân đạo trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của tỉnh Hội; cấp kinh phí đối ứng để Hội triển khai các hoạt động từ các nguồn vận động được theo quy định của pháp luật….

 

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm: Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phát hiện và xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm; Rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp quy định về chuyên môn kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm tra về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc, chất lượng của các nguyên liệu, các sản phẩm nâng cao sức khỏe con người; đề xuất thực hiện thống nhất và xã hội hóa công tác giám định, kiểm định…

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử lý theo quy định đối với các vi phạm; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng qua các trang mạng xã hội không đúng quy định. Phát hiện và tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm, triệt các hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền…./.

 

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Loading...