Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 11-16/6/2018

0
223

 


Ảnh minh họa 

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018: Tại Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/6/2018, UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018; bảng tỷ lệ (định mức) quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản tài nguyên và quy định đổi trọng lượng ra khối lượng.

Theo Quyết định, mức giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên là mức giá tối thiểu để tính thu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán. Trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì giá tính thuế theo giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên. Đối với các loại tài nguyên được quy định tại Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng chưa được quy định tại Quyết định này, thì giá tính thuế tài nguyên là mức giá tối thiểu kèm theo Thông tư trên. Khi giá tài nguyên trên thị trường có biến động từ 20% trở lên hoặc phát sinh loại tài nguyên mới chưa quy định hoặc Bảng giá tính thuế tài nguyên không phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, lập phương án điều chỉnh, bổ sung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6 năm 2018.

Loading...

Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/6/2018 Về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Thủ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở; xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra. Phối hợp cung cấp thông tin về thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở, bản đồ hành chính đã số hóa, dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số – kế hoạch hóa gia đình, dữ liệu đăng ký và thống kê hộ tịch, thông tin về lao động, tình hình giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh…; có kế hoạch huy động lực lượng tham gia điều tra viên, tổ trưởng thực hiện công tác điều tra, thu thập thông tin; thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng phục vụ cho cuộc tổng điều tra theo yêu cầu…

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh: Để cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2018 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, như: Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua; nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân các hạn chế, yếu kém được chỉ ra thông qua các chỉ tiêu, chỉ số thành phần của Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2017, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, yếu kém… Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao vai trò, trách nhiệm là cơ quan chủ trì, tham mưu cải thiện Chỉ số PCI của Kon Tum; tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến Chỉ số PCI; bảo đảm  thực hiện bằng được mục tiêu chung đã đề; đề xuất chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị chậm triển khai hoặc triển khai chưa đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân và tham mưu UBND tỉnh hướng tháo gỡ hoặc thu hồi dự án theo quy định… Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; không trình khen thưởng phong trào thi đua năm đối với các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị thực hiện không hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đã đề ra.

Khắc phục vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum: Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 03 người chết và 15 người bị thương xảy ra vào lúc 02h15’ ngày 16/6/2018, tại Km1430­ + 700  đường Hồ Chí Minh (Đèo Lò xo, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Trung tâm y tế các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei tập trung nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người; yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Đăk Glei tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông (nhất là các nạn nhân tử vong); làm việc với các đơn vị quản lý đường bộ có giải pháp nhằm kịp thời khắc phục những hư hỏng do tai nạn gây ra tại đoạn đường trên và có biện pháp cảnh báo để người và các phương tiện tham gia giao thông biết, phòng tránh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng, phân làn giao thông nhằm đảm giao thông thông suốt, an toàn; đồng thời chỉ đạo cơ quan điều tra tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018: Thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi, quản lý an toàn đập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình và nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân sống ở vùng hạ du. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm bảo đảm cao trình vượt lũ theo quy định; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh, lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du. Tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết, khi có mưa lớn, bão phải cử cán bộ thường trực tại công trình nhằm sớm phát hiện và tham mưu xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy điện, thủy lợi kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn; xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng ở hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho Nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi xả lũ. Tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo để vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt….

Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”, trong đó chú trọng vào giới trẻ, thanh thiếu niên với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong Thanh, Thiếu niên”.

Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; nhất là các trường hợp sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham gia giao thông. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhằm hạn chế nguyên nhân gây tai nạn giao thông do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu hành; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông và kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, hành trình của chủ xe, lái xe; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương để khắc phục các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường nhánh và đường Quốc lộ, Tỉnh lộ như làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm…

Rà soát, thực hiện công tác cảnh báo khi vận hành phát điện các nhà máy thủy điện: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đập nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát khu vực hạ lưu nhà máy để lắp đặt các biển cảnh báo ở nơi nguy hiểm hoặc khu vực nhân dân thường hay lui tới để tránh xảy ra tai nạn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá phương án cảnh báo (hình thức cảnh báo, phương tiện thiết bị cảnh báo và trách nhiệm của chủ đập, chính quyền địa phương trong việc thực hiện cảnh báo) trong suốt quá trình vận hành nhà máy thủy điện; thực hiện nghiêm Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương theo đúng thời gian quy định. Giao UBND các huyện có công trình thủy điện chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã liên quan phối hợp với các chủ đập thủy điện tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo cho Nhân dân biết, đề phòng tai nạn trong khu vực hạ lưu các công trình thủy điện.

Phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn: Triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền để nông dân trồng sắn, người buôn bán giống sắn trên địa bàn nắm rõ tác hại của bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng chống; tăng cường hướng dẫn Nhân dân các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất sắn bền vững, rà soát cơ cấu giống sắn trên địa bàn, vận động người dân sử dụng giống sắn sạch bệnh để sản xuất, tuyệt đối không sử dụng cây sắn bị bệnh làm giống trong vụ trồng mới, đặc biệt là giống HL-S11 nhiễm bệnh từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương; nghiêm cấm hành vi buôn bán, trao đổi, vận chuyển các giống sắn đã bị nhiễm bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh, nếu phát hiện bệnh phải thực hiện ngay các quy trình phòng trừ bệnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn, thực hiện tiêu hủy triệt để diện tích sắn bị nhiễm bệnh, phun trừ bọ phấn (rầy phấn trắng) để diệt nguồn môi giới truyền bệnh.

Thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan: Để thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh xác lập quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan đối với các sản phẩm, dịch vụ; hưởng ứng, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; đối với các phát minh, sáng chế thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ có sử dụng tác phẩm âm nhạc trên địa bàn (biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, karaoke, vũ trường, quán bar…); khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan đối với các sản phẩm nông, lâm sản, đặc sản của địa phương./.

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...