Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 02-06/7/2018

0
229Ảnh minh họa

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh: Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết dịnh 19/2018/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, dịch vụ có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường và một số tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện trên các mặt công tác: (1) Phối hợp trong truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; (2) Phối hợp trong công tác quản lý chất thải; (3) Phối hợp thực hiện quan trắc và công khai thông tin về môi trường; (4) Phối hợp trong công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường; (5) Phối hợp trong việc xử lý ô nhiễm môi trường; Phối hợp trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; (6) Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; (7) Phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; (8) Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị về lĩnh vực bảo vệ môi trường; (9) Phối hợp xử lý các vụ việc về môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh thông qua đường dây nóng; (10) Phối hợp, trao đổi thông tin…. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Chính phủ; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; việc triển khai phải được thực hiện gắn kết với các chương trình, kế hoạch phát kinh tế – xã hội hàng năm của ngành, địa phương. Chủ động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách và huy động các nguồn khác của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tham gia quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng…

Loading...

Triển khai công tác phòng chống mưa lũ: Trước dự báo tình hình mưa lũ trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh của Đài KTTV Kon Tum; để chủ động phòng, chống và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống mưa lũ, tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa trước mùa mưa lũ…; tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo tại khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt (vùng ven sông, suối, sườn núi, đồi dễ bị sạt lở…) để người dân biết chủ động phòng tránh, những vùng có nguy cơ cao phải kiên quyết tổ chức di dời dân đến nơi an toàn; theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của mưa lũ trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án sơ tán người dân đảm bảo an toàn khi cần thiết; thông báo, cảnh báo cho nhân dân ở các khu vực nguy hiểm biết thông tin để chủ động ứng phó; vận động người dân tại các khu vực xung yếu, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ ống về ở tại các khu tái định cư nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, ứng phó khi có mưa to và lũ xảy ra; cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra….

Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020: Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung: Rà soát, đề xuất xây dựng và triển khai các dự án để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trung hạn và hằng năm của địa phương, báo cáo các bộ, ngành có liên quan theo đúng quy định; huy động đủ nguồn kinh phí đối ứng cho Chương trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán phần kinh phí trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo quy định bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí. Tổ chức quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình do đơn vị, địa phương quản lý; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết và tổng kết Chương trình ở địa phương theo quy định….

Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh: Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, quy trình sản xuất, chương trình quản lý chất lượng cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông thủy sản về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, các cơ sở sơ chế, giết mổ, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp; xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn; các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại trên địa bàn theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP, công bố công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng…

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ATTP; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, tiếp tục đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng ATTP; quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn…

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng: Để tăng cường năng lực tiếp cận, chủ động tham gia CMCN 4.0 của các thư viện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham mưu, đề xuất kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng; phối hợp, hỗ trợ quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình xử lý nghiệp vụ thư viện, phát triển các phần mềm thư viện trong quá trình quản lý và khai thác tài liệu; tiếp tục lồng ghép việc thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện trường học, các Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng nguồn học liệu mở… Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thư viện; bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp thư viện, kinh phí hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tăng cường đầu tư cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn tỉnh….

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh: Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tiến hành công tác tổng kiểm kê hệ thống di tích, triển khai công tác lập quy hoạch tổng thể hệ thống di tích theo quy định; rà soát, điều chỉnh diện tích khoanh vùng phù hợp và thực hiện cắm mốc giới tất cả các di tích đã xếp hạng; tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đã được xếp hạng và những di tích đã đưa vào danh mục kiểm kê; xây dựng chương trình giảng dạy ngoại khóa về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng, cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích; cấn đối, bố trí kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo, tu bổ và phục hồi các di tích trên địa bàn tỉnh, trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí để tu sửa các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng tại các di tích lịch sử đã được xếp hạng, đầu tư xây dựng bia di tích ghi dấu chứng tích lịch sử tại một số di tích chỉ còn là phê tích…

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2019: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm 2019, tỉnh tổ chức các hoạt động, gồm: (1) Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019); (2) Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi – 2019 (Hội chợ hoa xuân và đường hoa xuân Kỷ Hợi 2019; Chương trình nghệ thuật đón giao thừa xuân Kỷ Hợi 2019; Ngày hội đua thuyền; Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui xuân, trải nghiệm; Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII – 2019; Hội báo xuân Kỷ Hợi – 2019) (3) Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2019); (4) Lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); (5) Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009 – 10/4/2019); (6) Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019); (7) Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); (8) Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Đối với các ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội trong năm 2019 không thuộc năm tròn “0”, UBND tỉnh giao các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt, xuất bản các ấn phẩm, nêu gương người tốt, việc tốt… phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Các sự kiện, ngày kỷ niệm khác, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định./.

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Loading...