Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS

  510

  11/10/2019 13:01

  Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người DTTS của tỉnh từng bước khẳng định được vị trí, vai trò trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

  Trong 5 năm qua (2014-2019), các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung tăng cường chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ người DTTS.

  Theo đó, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương là người DTTS có trình độ, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

  Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch đủ số lượng theo quy định. Nhiều cán bộ người DTTS có triển vọng phát triển được phát hiện, giới thiệu đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp ngày càng nhiều. Qua đó, nhiều cán bộ người DTTS trong tỉnh đã được các cấp ủy đảng và chính quyền phân công đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao công tác chuyên môn và lý luận chính trị.

  Đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tu Mơ Rông. Ảnh: NH

   

  Cán bộ được bổ nhiệm đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và trong nguồn quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát huy được năng lực, sở trường khi được bổ nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Nhờ đó, hệ thống chính trị vùng DTTS và miền núi tỉnh ta thường xuyên được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển. Trong đó, tỷ lệ cán bộ và cán bộ nữ người DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 17.411 CBCCVC, trong đó 2.985 người DTTS, chiếm 17,14% tổng số CBCCVC trong tỉnh. Cụ thể, cấp tỉnh 652 người, chiếm 11,16%; cấp huyện 1.409 người, chiếm 14,69%; cấp xã 924 người, chiếm 46,71%.

  Về trình độ chuyên môn, toàn tỉnh có 1.024 CBCC người DTTS, trong đó 17 thạc sĩ, 416 đại học, 43 cao đẳng, 381 trung cấp, 43 sơ cấp, 124 người chưa đào tạo; 1.961 viên chức người DTTS, trong đó 29 tiến sĩ và tương đương, 29 thạc sĩ, 707 đại học, 465 cao đẳng, 705 trung cấp, 23 sơ cấp, 3 người chưa đào tạo.

  Về trình độ lý luận chính trị, toàn tỉnh có 1.024 CBCC người DTTS, trong đó có 3 cử nhân, 97 cao cấp, 467 trung cấp, 140 sơ cấp, 317 người chưa đào tạo; 1.961 viên chức người DTTS, trong đó 18 cao cấp, 82 trung cấp, 266 sơ cấp, 1.595 người chưa qua đào tạo.

  Toàn tỉnh hiện có 1.614 người DTTS tham gia đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, cấp tỉnh 24 người, chiếm 48%; cấp huyện 151 người, chiếm 47,93%; cấp xã 1.439 người, chiếm 55,38%. Đến nay, 874/874 thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh đã có tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức mặt trận, các đoàn thể. Toàn tỉnh có 8.469 đảng viên người DTTS, chiếm 30,54% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.

  Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tích cực đổi mới phương pháp, quy trình các bước, các khâu trong công tác luân chuyển cán bộ; đồng thời rà soát, nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để luân chuyển giữa các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nơi cán bộ luân chuyển đi và đến. Nhờ đó, trong 10 năm qua (2009-2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm hơn 120 lượt cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương; trong đó, cán bộ người DTTS chiếm 13,93%. Các sở, ban, ngành tỉnh đã bổ nhiệm hơn 1,1 ngàn lượt cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, trong đó cán bộ người DTTS chiếm 4,6%. Cấp ủy các huyện, thành phố đã bổ nhiệm hơn 900 lượt cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, trong đó cán bộ người DTTS chiếm 27,12%.

  Nhìn chung, đội ngũ CBCCVC người DTTS của tỉnh dần ổn định về biên chế, cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, từng bước được trẻ hoá, đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

  Nguyên Hà

  Đi tới nguồn bài viết