Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XI thành công tốt đẹp

  144

  06/12/2019 19:15

  Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XI hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung làm việc đề ra. Chiều 6/12, HĐND tỉnh tiến hành bế mạc Kỳ họp.


  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thùy Hương

   

  Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

  Trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp (6/12), HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua các buổi thảo luận tại tổ, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu tham dự kỳ họp lựa chọn và tiến hành chất vấn các nhóm vấn đề được cử tri và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm như công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum có đất bị thu hồi để thực hiện các công trình, dự án; việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; việc thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non; tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…

  Cuối phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề kinh tế-xã hội mà các đại biểu và cử tri quan tâm như: Công tác thu ngân sách nhà nước tại địa bàn; việc thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; công tác tuyển dụng giáo viên; tình trạng học sinh bỏ học; bảo hiểm thất nghiệp; công tác đấu tranh và phòng, chống các loại tội phạm; việc công bố kết luận sau thanh tra…

  Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ tọa Kỳ họp, các thành viên UBND tỉnh nắm chắc nội dung quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ của mình, trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém và đưa ra lộ trình xử lý, giải quyết trong thời gian tới.

  Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; đồng thời đề nghị các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua.

   


  Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: QĐ-TH

   

  Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Kring Ba – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

  Đồng chí Kring Ba lưu ý các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm triển khai tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tăng mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; chú trọng phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là phát huy vai trò các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ; tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai, dịch bệnh, chủ động có biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời, giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

  Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, trong năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, triển khai thực hiện đột phá về phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng để dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.

  Đồng chí Kring Ba yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động có các phương án, biện pháp cụ thể, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống và ngay từ cơ sở; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho nhân dân tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

  Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn.

  Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.505 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm 3-4% so với cuối năm 2019; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90,35%; tỷ lệ độ che phủ rừng 62,85%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%…

   

  Quang Định

   

   

  Đi tới nguồn bài viết