446 tấn gạo đến tay học sinh nghèo Kon Tum trước năm học mới

    188

    Theo Sở GD-ĐT, vào đầu năm học này, có 14.873 học sinh được hỗ trợ hơn 446 tấn gạo, để tạo điều kiện trong việc duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần, nâng cao thể trạng, chất lượng giáo dục của học sinh người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

    Trong số đó, huyện Đăk Hà có 1.547 học sinh, số gạo cấp 46,41 tấn; Đăk Tô 1.112 học sinh, số gạo cấp 33,36 tấn; Tu Mơ Rông 2.466 học sinh, số gạo cấp 73,98 tấn; Ngọc Hồi 829 học sinh, số gạo cấp 24,87 tấn; Đăk Glei 2.906 học sinh, số gạo cấp 87,18 tấn.

    Sa Thầy 1.259 học sinh, số gạo cấp 37,77 tấn; Ia H’Drai 725 học sinh, số gạo cấp 21,75 tấn; Kon Rẫy 1.271 học sinh, số gạo cấp 38,13 tấn; Kon Plông 2.230 học sinh, số gạo cấp 66,9 tấn; thành phố Kon Tum 528 học sinh, số gạo cấp 15,84 tấn.

    Đi tới nguồn bài viết