Tag: – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn Công tác liên ngành về Dự án Quốc môn tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y